Nieuws - Inwoners Donkerbroek eensgezind bij Dorpsgesprek

Op donderdagavond 22 november was door Dorpsbelang, Gemeente Ooststellingwerf, Scala en het Gebiedsteam een discussieavond georganiseerd over Samen Leven. Aan de hand van input van dorpsbewoners (54 antwoordkaarten en diverse zogenaamde "Kofferbak-gesprekken" bij de COOP op 3 en 8 november) werd er na een korte inleiding in twee groepjes gesproken over wat wel en niet goed gaat in Donkerbroek. En vooral: wat (veel) beter kan. Helaas was deze avond tegelijk gepland met de Gemeenteavond van de PKN-kerk waar vreemd genoeg o.a. ook één van de wensen van het dorp op de agenda stond: de bouw van een Gemeenschapscentrum. De opkomst was dan ook met ca. 20 inwoners uit Donkerbroek teleurstellend.

Eensgezind in de conclusies

Bij beide groepen was een blauwe wand beschikbaar waar men onafhankelijk van elkaar belangrijke zaken en wensen op briefjes aan de wand kon hangen. Vele zaken kwamen voorbij: o.a. de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, de verkeersveiligheid in het dorp, de wens van een gemeenschapscentrum, het probleem van terugloop vrijwilligers en bestuurders, voorziening voor de jeugd, stimulering (sport)activiteiten oud en jong, woningen voor ouderen en starters en behoud winkelbestand. Aan het eind van de sessie werd er door beide groepen een clustering gemaakt van de belangrijkste zaken c.q. wensen. En... bij beide groepen kwam dezelfde conclusie eruit in de vorm van drie speerpunten: 

  1. De bouw van een Gemeenschapscentrum (clustering van activiteiten van kerkelijk gebouw Pro Rege en Dorpshuis en een multifunctionele sportzaal, die recht doet aan het aantal inwoners in Donkerbroek), zodat jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, gezonde mensen en mensen met een beperking allemaal kunnen meedoen (samen leven) en elkaar ontmoeten.
  2. Mogelijkheden voor de bouw van levensbestendige woningen voor ouderen en jongeren, zowel sociale huurwoningen als betaalbare starterswoningen (koop) voor jonge gezinnen. Duurzaam en op de toekomst gericht. Donkerbroek is een prachtig forensendorp met een prima 4 baans verbinding met alle grote steden in de omgeving. Het aantrekken van jonge gezinnen kan ook de nieuwe fusieschool een waarborg geven voor de toekomst. 
  3. De verkeersveiligheid. Met name de toename van het vele zware vrachtverkeer op de Herenweg baart het dorp zorgen. Door de goede bereikbaarheid van Donkerbroek via de 4 baans N381 wordt de Herenweg vaak als sluiproute gebruikt richting Assen. Mogelijk kan het zware vrachtverkeer geweerd worden uit Donkerbroek met uitzondering van bestemmingsverkeer en laden/lossen.  

Na afloop dankte wethouder Esther Verhagen iedereen voor alle inbreng en kon een ieder, die in de volgende fase van het proces mee wil praten, zijn/haar naam opgeven. Men gaat dan dieper in op onderdelen van de conclusies. 

Meepraten als bezigheidstherapie?

Wrang is het echter wel dat enkele honderden meters verderop Dorpsbelang in de andere bijeenkomst de zaal moest meedelen dat één van de grootste wensen van Donkerbroek, een gemeenschapscentrum, voorlopig door de Gemeente in de ijskast wordt gezet wegens geldgebrek. Het gevoel ontstaat dan dat inwoners wel mogen (mee)praten, maar zodra er boter bij de vis moet dan geeft de Gemeente niet thuis. De deelnemers, die vrijwillig hun tijd hier insteken, met frustratie achterlatend.....

Artikel Nieuwe Ooststellingwerver

In DEZE BIJLAGE het artikel over deze avond van de NOS. De verslaggever was toch echt op dezelfde avond. En natuurlijk is de verkeersveiligheid heel belangrijk, maar Gemeenschapcentrum en woningbouw zijn minstens zo belangrijk voor de leefbaarheid van Donkerbroek. Echter geen woord erover.....

Geplaatst op: 28 November 2018

terug