Over

Dorpskrant Op 'e Hichte

NIEUW: Digitaal Archief Dorpskrant

klokkenluiderDe dorpskrant van Donkerbroek is ondergebracht in de Stichting Dorpskrant Donkerbroek. Het doel van deze stichting is om de dorpskrant 10 x per jaar uit te brengen voor het dorp Donkerbroek. De dorpskrant bevat algemeen en sportnieuws en wordt huis aan huis bezorgd bij alle inwoners van Donkerbroek. De inkomsten van de dorpskrant bestaan uit de opbrengsten van de adverteerders. Met deze inkomsten is het nog steeds mogelijk om de krant gratis aan te bieden aan de dorpsbewoners.  Vrijwilligers worden ingezet voor het bezorgen van de kranten, het benaderen van de adverteerders en het schrijven van stukken voor de dorpskrant. De geschreven kopij van de dorpskrant kunt u inleveren bij inleveradres aan de Herenweg 102. Digitale kopij via het e-mailadres dorpskrant.opehichte@gmail.com . 

Bestuur

 • Voorzitter: Jacob Kroondijk, Buursterlaan 39, telefoon 491614
 • Penningmeesteres: Martje Dongstra, Herenweg 12, telefoon 491225
 • Goos Zantinge, lid
 • Dolf van der Stouwe, lid

Redactieleden

 • Wilma Verlaan (inleveradres: Herenweg 39)
 • Loes Ree
 • Wiebe de Jong
 • Lia Braber
 • Wieger Visser

Dorpskrant 2019

Verschijningsdata: *

 • vrijdag 25 jan 
 • vrijdag 22 feb
 • vrijdag 29 mrt
 • vrijdag 26 apr
 • vrijdag 31 mei
 • vrijdag 28 jun
 • vrijdag 27 sep
 • vrijdag 25 okt
 • vrijdag 29 nov
 • vrijdag 20 dec

Deadline:

 • zondag 20 jan
 • zondag 17 feb
 • zondag 24 mrt
 • zondag 21 apr
 • zondag 26 mei
 • zondag 23 jun
 • zondag 22 sep
 • zondag 20 okt
 • zondag 24 nov
 • zondag 15 dec

(onder voorbehoud)

Digitaal Archief

De redactie is sinds het voorjaar van 2011 bezig met het opbouwen van een digitaal archief, waarin u nog oude uitgaves van "Op 'e Hichte" kunt inzien. Klik HIER voor het digitale archief.