Over

Dorpskrant Op 'e Hichte

NIEUW: Digitaal Archief Dorpskrant

klokkenluiderDe dorpskrant van Donkerbroek is ondergebracht in de Stichting Dorpskrant Donkerbroek. Het doel van deze stichting is om de dorpskrant 10 x per jaar uit te brengen voor het dorp Donkerbroek. De dorpskrant bevat algemeen en sportnieuws en wordt huis aan huis bezorgd bij alle inwoners van Donkerbroek. De inkomsten van de dorpskrant bestaan uit de opbrengsten van de adverteerders. Met deze inkomsten is het nog steeds mogelijk om de krant gratis aan te bieden aan de dorpsbewoners.  Vrijwilligers worden ingezet voor het bezorgen van de kranten, het benaderen van de adverteerders en het schrijven van stukken voor de dorpskrant. De geschreven kopij van de dorpskrant kunt u inleveren bij inleveradres aan de Herenweg 102. Digitale kopij via het e-mailadres dorpskrant.opehichte@gmail.com . 

Bestuur

 • Voorzitter: Jacob Kroondijk, Buursterlaan 39, telefoon 491614
 • Penningmeesteres: Martje Dongstra, Herenweg 12, telefoon 491225
 • Goos Zantinge, lid
 • Dolf van der Stouwe, lid

Redactieleden

 • Wilma Verlaan (inleveradres: Herenweg 39)
 • Loes Ree
 • Wiebe de Jong
 • Lia Braber
 • Wieger Visser

Verschijningdata Dorpskrant 2018

 • vrijdag 26 januari
 • vrijdag 23 februari
 • vrijdag 30 maart
 • donderdag 26 april
 • vrijdag 25 mei
 • vrijdag 29 juni
 • vrijdag 28 september
 • vrijdag 26 oktober
 • vrijdag 23 november
 • vrijdag 21 december

(onder voorbehoud)

Digitaal Archief

De redactie is sinds het voorjaar van 2011 bezig met het opbouwen van een digitaal archief, waarin u nog oude uitgaves van "Op 'e Hichte" kunt inzien. Klik HIER voor het digitale archief.