Over

Dorpskrant Op 'e Hichte

NIEUW: Digitaal Archief Dorpskrant

klokkenluiderDe dorpskrant van Donkerbroek is ondergebracht in de Stichting Dorpskrant Donkerbroek. Het doel van deze stichting is om de dorpskrant 10 x per jaar uit te brengen voor het dorp Donkerbroek. De dorpskrant bevat algemeen en sportnieuws en wordt huis aan huis bezorgd bij alle inwoners van Donkerbroek. De inkomsten van de dorpskrant bestaan uit de opbrengsten van de adverteerders. Met deze inkomsten is het nog steeds mogelijk om de krant gratis aan te bieden aan de dorpsbewoners.  Vrijwilligers worden ingezet voor het bezorgen van de kranten, het benaderen van de adverteerders en het schrijven van stukken voor de dorpskrant. De geschreven kopij van de dorpskrant kunt u inleveren bij inleveradres aan de Herenweg 102. Digitale kopij via het e-mailadres dorpskrant.opehichte@gmail.com . 

Bestuur

 • Voorzitter: Jacob Kroondijk, Buursterlaan 39, telefoon 491614
 • Penningmeesteres: Martje Dongstra, Herenweg 12, telefoon 491225
 • Goos Zantinge, lid
 • Dolf van der Stouwe, lid

Redactieleden

 • Loes Ree, Herenweg 102, (inleveradres geschreven kopij)
 • Wiebe de Jong
 • Lia Braber
 • Wieger Visser

Verschijningdata Dorpskrant 2017

 • vrijdag 27 januari
 • vrijdag 24 februari
 • vrijdag 31 maart
 • vrijdag 28 april
 • vrijdag 26 mei
 • vrijdag 30 juni
 • vrijdag 29 september
 • vrijdag 27 oktober
 • vrijdag 24 november
 • vrijdag 22 december

(onder voorbehoud)

Digitaal Archief

De redactie is sinds het voorjaar van 2011 bezig met het opbouwen van een digitaal archief, waarin u nog oude uitgaves van "Op 'e Hichte" kunt inzien. Klik HIER voor het digitale archief.