Over

Dorpskrant Op 'e Hichte

Op ’e Hichte, de dorpskrant van Donkerbroek, is ondergebracht in Stichting Dorpskrant Donkerbroek. Deze Stichting heeft als doel tien keer per jaar een krant uit te brengen voor Donkerbroek. Hierin staat algemeen- en sportnieuws, net als vaste rubrieken als Tsjerkeproat en de Klokkenluider. De meeste kopij wordt aangedragen door het dorp zelf. Dit maakt Op ’e Hichte met recht een krant voor en door Donkerbroek. Daarnaast probeert de redactie verdieping te bieden door interviews of achtergronden achter nieuws te publiceren. 

De dorpskrant haalt haar inkomsten uit haar adverteerders. De grootste kostenpost is het laten drukken van de krant. Doordat alle medewerkers van de krant, van bezorgers tot redactie en bestuur, dit gratis doen worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Daarom is het nog altijd mogelijk de krant gratis aan te bieden aan de inwoners van Donkerbroek. Kort na publicatie zijn de kranten digitaal terug te vinden HIER bij onze collega’s van Donkerbroek.nl 

In 1992 kwam de eerste dorpskrant uit, deze was nog op A4 formaat en werd bij de sportvereniging gedrukt. De eerste drie edities droegen ook nog niet de naam Op ’e Hichte. Deze eerste jaargang vindt u in het digitale archief. Andere hoogtepunten in de geschiedenis zijn: 

 • De krant wordt tabloid formaat, september 1993
 • De Klokkenluider krijgt zijn vaste rubriek, december 1996
 • De voorkant en middenpagina zijn vanaf nu in kleur, mei 2009
 • De gehele krant is in kleur, Februari 2017

Digitaal archief

U kunt HIER in het digitale archief de kranten terugvinden die sinds december 2016 zijn uitgekomen. Verder kunt u HIER de eerste jaargang van de krant vinden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het archief verder te digitaliseren. Tabloidformaat is echter lastig in te scannen, daarom is momenteel digitalisatie van oude kranten gestaakt.

Colofon

Kopij aanleveren: dorpskrant.opehichte@gmail.com

Adverteren in de dorpskrant

dorpskrant.opehichte@gmail.com  / 0516-491614 of 0516-491661

Kosten:

 • Broekje: €7,50
 • Familiebericht: vanaf €12,50
 • Affiche/poster: €15,- tenzij naderhand een verslag van de activiteit naar de krant wordt gezonden.

Dorpskrant 2019

Verschijningsdata: *

 • vrijdag 25 jan 
 • vrijdag 22 feb
 • vrijdag 29 mrt
 • vrijdag 26 apr
 • vrijdag 31 mei
 • vrijdag 28 jun
 • vrijdag 27 sep
 • vrijdag 25 okt
 • vrijdag 29 nov
 • vrijdag 20 dec

Deadline:

 • zondag 20 jan
 • zondag 17 feb
 • zondag 24 mrt
 • zondag 21 apr
 • zondag 26 mei
 • zondag 23 jun
 • zondag 22 sep
 • zondag 20 okt
 • zondag 24 nov
 • zondag 15 dec

(onder voorbehoud)

Bestuur

 • Voorzitter: Jacob Kroondijk, Buursterlaan 39, telefoon 491614
 • Penningmeesteres: Martje Dongstra, Herenweg 12, telefoon 491225
 • Goos Zantinge, lid
 • Dolf van der Stouwe, lid

Redactieleden

 • Lia Braber
 • Jeroen van Dijk
 • Wiebe de Jong
 • Wilma Verlaan (Inleveradres familieberichten: Herenweg 39)
 • Wieger Visser

(info bijgewerkt maart 2019)