Voorzieningen

Kerken

In Donkerbroek zijn twee kerken, allebei behorende tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN):

Voor het preekrooster  en het nieuws verwijzen wij u naar de eigen website van de gezamenlijke kerken:

www.pkndonkerbroek.nl