Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Mei 2021

Dag Activiteit(en)

8

10.00-18.00 Delta Fiber bus bij de COOP

11

10.00-18.00 Delta Fiber bus bij de COOP

23

Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant Op 'e Hichte

28

Verschijningsdatum Dorpskrant Op 'e Hichte

< April - Mei - Juni >