Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

September 2022

Dag Activiteit(en)

18

Uiterste inleverdatum kopij dorpskrant Op 'e Hichte

21

Vrouwen op weg: Dhr. Th. Frankema over de Russische Orthodoxe Kerk onder het communisme

23

Verschijningsdatum dorpskrant Op 'e Hichte

29

14.00-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag - uitstapje

< Augustus - September - Oktober >