Welkom op de Dorpswebsite van Donkerbroek!

Collectie Frans van Dreumel bijna compleet

Donkerbroek – Een kop van een groene rat, een zwaard met daar omheen een gewei, een filmcamera. Het zijn slechts drie van de ruim duizend emblemen. Allen afkomstig uit het Nederlands-Indië-tijdperk. Nog een stuk of negen, dan is de hele collectie van Frans van Dreumel (66) uit Donkerbroek compleet. Maar die negen zijn ontzettend lastig te vinden.

bron: Nieuwe Ooststellingwerver

lees verder...

Café Donkerbroek ook open voor vergaderingen

Vergaderingen en bijeenkomsten tijdens de corona periode kunnen bij ons plaatsvinden volgens de rivm-richtlijnen. Onze kleine zaal is geschikt van ca. 10 personen, heeft een eigen ingang en is 7 dagen in de week beschikbaar. Voor vergaderingen en bijeenkomsten tot 30 personen is de grote zaal van maandag t/m donderdag beschikbaar. Twee bakjes koffie/thee + een plak vers gebakken cake € 4,75 per persoon. Wij rekenen geen zaalhuur. Beamer aanwezig. Uiteraard kan de bar en/of de keuken tijdens of naderhand open. Voor meer info en opties: 06-30209299

BN'ers met de boot door Donkerbroek

Komiek en presentator André van Duin en presentatrice Janny van der Heijden tuften woensdag door de Opsterlandse Compagnonsvaart bij Donkerbroek voor opnames van het televisieprogramma Denkend aan Holland. Bij de Koopmans Welvaartdraai viste Van Duin het brugwachtersklompje uit het water. Het klompje was hem toegeworpen door Jordi Kootstra, gadegeslagen door Jelke Houwing en Mathijs Klooster. Van Duin miste het klompje, 50 meter verderop kreeg Kootstra zijn geld. Ondertussen maakte de filmploeg opnames voor het televisieprogramma dat door Omroep Max wordt uitgezonden.

lees verder...

Zondag speurtocht PKN Gemeente

Zondag 31 mei a.s. is er een speurtocht voor de jeugd in Donkerbroek georganiseerd door de PKN Gemeente in het kader van Royal Mission. Starten kan vanaf 10.00 uur bij de Sintrumtsjerke..

Turfroute weer open

Ondanks het mooie weer zijn er nog maar weinig pleziervaarders te vinden op de Turfroute. Mogelijk dat het Corona-virus invloed heeft en dat de crisismaatregelen mensen tegenhouden om in de boot te stappen. Vorig jaar bezochten 835 boten Donkerbroek. Inmiddels is de eerste boot getraceerd: de familie Schalkhaar uit Overijssel voeren vanaf Mildam naar Donkerbroek. Na enkele dagen Donkerbroek zijn ze inmiddels vertrokken richting Gorredijk. Ondanks de crisis zijn de toiletgebouwen gewoon open. En of er dit jaar veel of weinig boten Donkerbroek passeren: voor pleziervaarders die van rust houden is Donkerbroek de aangewezen plek!

De 35% niet gehaald, maar aanmelden kan nog!

Volgens DMFopGlas gaat het de goede kant op. Er zijn al veel aanmeldingen binnen maar de 35% is nog niet bereikt in Ooststellingwerf. Aanmelden kan nog steeds. Om een glasvezelaansluiting in uw woning te krijgen moet u een abonnement afsluiten bij één van de dienstaanbieders. Aanmelden kan online of bij een lokale verkoper. Bij elke aanmelding bij een lokale verkoper steunt u bovendien een vereniging naar keuze of het plaatselijk belang in Donkerbroek met een tientje.

UPDATE: 35% NIET GEHAALD OP 6 MEI, MAAR AANMELDEN KAN NOG STEEDS!

Meer informatie en een overzicht van lokale verkopers vindt u op www.glasvezelvoorooststellingwerf.nl. Of bekijk de livestream van 22 april j.l. 

lees verder...

Dubbelbaanse N381 loopt nu tot Oosterwolde

De nieuwe N381 is nu ook verdubbeld tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Afgelopen weekend legde aannemer Heijmans de laatste hand aan de verdubbeling van de provinciale weg. De werkzaamheden bestonden uit het frezen van het asfalt, het plaatsen van de geleiderail en het aanbrengen van markering. Sinds maandagochtend kan het verkeer over de N381 rijden. Er geldt een maximumsnelheid van 100 km/u.

lees verder...

Dodenherdenking 2020

Vanavond 4 mei is om 20.00 uur door wethouder Esther Verhagen namens de Gemeente Ooststellingwerf de krans gelegd bij het monument van Luite. De kranslegging is gedaan in bijzijn van Jet van de Wolfshaar en Jacob Kroondijk van de 4 mei commissie. Na de kranslegging zijn we 2 minuten stil. Het is een bijzondere herdenking 75 jaar na de oorlog. Om kwart voor acht luiden de kerkklokken. Maar geen stille tocht vanwege het virus dat door de wereld gaat en ons noodzaakt thuis te blijven. Op weg naar het monument is er de stilte. Klokken die luiden en als die verstommen, klinken in de verte op verschillende plaatsen de klanken van de taptoe. De stilte en de zon op het ontluikende groen van de bomen maken indruk. Na de kranslegging zijn om 20.15 uur door de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule bloemen gelegd bij het monument.

De 4 mei commissie Donkerbroek

lees verder...

Actief Donkerbroek: alle activiteiten dit jaar afgelast

Ging "Expeditie Robinson" op 18 april al niet door, nu de overheid alle groepsactiviteiten en evenementen tot 1 september a.s. heeft verboden, heeft Actief Donkerbroek besloten ook de rest van het programma voor dit jaar te schrappen. Immers zowel de Gezinswandeltocht (17 mei), de Familiefietstocht (14 juni), het SUPfestijn (26 juni) als het Buitenvolleybaltoernooi (15 augustus) vallen allemaal binnen die termijn. Dat begin oktober de Outdoorrun kan doorgaan is ook nog hoogst onzeker. En aangezien de voorbereidingen hiervoor veel tijd kost heeft Actief Donkerbroek besloten 2020 als een verloren jaar te beschouwen. Men hoopt in het voorjaar van 2021 weer, virusvrij, Donkerbroek te verrassen met leuke activiteiten voor jong en oud.

Dodenherdenking 4 mei

In verband met de huidige crisis heeft de 4 mei commissie in Donkerbroek besloten geen openbaar toegankelijke herdenking te houden. De door de overheid genomen maatregelen zijn helder. Ook volgen wij de aanbevelingen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wel legt een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur samen met twee leden van de 4 mei commissie om 20.00 uur een krans bij het monument van Luite en zijn we twee minuten stil. Na 20.15 uur mag u bloemen of kransen bij het monument leggen maar houdt u aan de regels. Zoals we met de 4 mei herdenking gewoon zijn luiden de kerkklokken van 19.45 u tot 20.00 uur. Wij vragen u als dorpsgenoten de vlag halfstok te hangen, thuis op de TV de nationale herdenking te volgen en het Wilhelmus mee te zingen. Aan de blazers (van beide muziekverenigingen) de oproep om thuis, in de opening van de voordeur, de taptoe te blazen.

De 4 mei commissie Donkerbroek

Donkerbroek a.s. woensdag in route "Fryslân fan Boppen"

De route van Fryslân fan Boppen is bekend. Een drone en een helikopter vliegen de komende twee weken over Friesland om tijdens de coronacrisis hoopvolle boodschappen van Friezen vast te leggen. Mensen die aan de route wonen worden verzocht om vanuit de eigen tuin of het balkon te zwaaien en acties te organiseren, bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of andere creatieve uitingen. Donkerbroek is opgenomen in de route van woensdag 15 april. UPDATE: GEEN HELICOPTER ALLEEN DRONES

lees verder...

Informatie glasvezelcampagne DMFopGlas

Beste inwoner van Ooststellingwerf,

DFMopGlas is nu echt uit de startblokken. Supersnel en stabiel internet via een eigen glasvezelnetwerk voor de kleinere kernen van Ooststellingwerf; een omvangrijk project. Bijna  5500 adressen van Ooststellingwerf hebben het aanbod ontvangen voor aansluiting op glasvezel. Voor het buitengebied van Ooststellingwerf heeft Kabelnoord al glasvezel aangelegd. Daar kon echter niet iedereen aan meedoen. DFMopGlas brengt daar verandering in, zodat iedereen aangesloten kan worden op een supersnelle toekomstbestendige internetvoorziening. Dat is ook de ambitie van de gemeente Ooststellingwerf en daar geven we met zijn allen invulling aan. De Coöperatie DFMopGlas doet dit aanbod in samenwerking met Glasvezel buitenaf, een solide, landelijk opererende partij met hoogwaardige dienstenproviders. Een samenwerking waar we trots op zijn en die in De Fryske Marren inmiddels het glasvezelnetwerk in 30 dorpskernen realiseert. LET OP: woensdagavond 8 april 2020 om 19.30 uur LIVESTREAM!

lees verder...

Persbericht Plaatselijk Belang Haule

Dorpsfeest uitgesteld naar 2021

In de maand juni 2020 zou het 5 jaarlijkse dorpsfeest in Haule worden gehouden. Gezien de situatie rond het corona-virus heeft het bestuur van het Plaatselijk Belang half maart al besloten dit in de maand juni niet te laten doorgaan. Het feest is uitgesteld naar 18, 19 en 20 juni 2021. Op deze data zal dan ook de optocht plaats vinden. Het thema van de optocht blijft gelijk aan het eerder gekozen onderwerp. Nl. VRIJHEID. Hiermee zal dan eveneens worden herdacht dat Haule in april 1945 door de Canadezen werd bevrijd. De bands die in juni 2020 zouden optreden hebben aangegeven ook in het derde weekend van juni 2021 te kunnen optreden. Dit betekent voor de vrijdagavond de 18e dat de band Orange River 18e zal optreden en op zaterdag de 19e de band Alice Springs en DJ Noovids.

Nachtdravers: Zeskamp 4 juli afgelast

Helaas moeten wij door corona besluiten om de zeskamp af te gelasten.  Het is lastig voor ons om in deze onzekere periode van alles te regelen en organiseren waarvan we nog niet weten of dit door kan gaan, daarom dit besluit. We hopen dat jullie dit begrijpen en jullie enthousiasme volhouden want later dit jaar of volgend jaar zullen we het zeker goedmaken!

Nieuwe tunnelbak in gebruik

Vanaf a.s. donderdag 2 april rijd je door de nieuwe tunnelbak van ’t West in Donkerbroek. In de nacht van woensdag op donderdag zet Heijmans het verkeer om naar de nieuwe rijbaan. Vervolgens wordt de weg in de andere tunnelbak klaargemaakt voor de nieuwe, dubbelbaans, situatie.

De bijzondere verjaardag van Anne van der Helm

Zondag 29 maart werd onze bekende dorpsgenoot Anne J. van der Helm 80 jaar. Vanwege het Corona-virus moest hij, net als vele anderen, zijn verjaardagsfeest afzeggen. De (oud) buurtgenoten Jenny Veenstra-Bosma en Bernou Veenstra vonden dat de 80ste verjaardag van Anne niet zonder feestgevoel voorbij kon gaan. Op zaterdagmorgen werd de tuin versierd met slingers en ballonnen en er werden een paar waslijnen gespannen. Via Facebook werd er een oproep gedaan om Anne te feliciteren door een verjaardagskaart op te hangen aan de waslijnen in zijn tuin. 

lees verder...

Vragen en antwoorden over het Coronavirus

Ook in onze provincie lopen het aantal besmettingen op. De overheid heeft al verschillende maatregelen genomen. Dat merken we ook in ons dorp. Het gehele verenigingsleven is tot stilstand gekomen. Kerken, de horeca, het dorpshuis en Pro Rege zijn allemaal gesloten. Bij de COOP worden maatregelen genomen i.v.m. afstand houden, Stap es In gaat over op afhalen en bezorgen. Op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staan de maatregelen opgesomd. En ook vindt u er antwoorden op vragen.

UPDATE: Restaurant 't Witte Huis gaat per 3 april open voor afhaalmaaltijden...

lees verder...

Bidden voor......

Als gebedsgroep komen we regelmatig bij elkaar om te bidden voor ons dorp,  kerkgemeenschap, zieken en de dingen die in de wereld spelen. In de huidige situatie bidden we afzonderlijk thuis. Juist nu in deze tijd van zorg en onzekerheid is het belangrijk om met en voor elkaar te bidden. We weten van vele mensen wat er speelt in ziekte en zorg maar natuurlijk weten we dit niet van iedereen.

Heeft u gebedspunten op welk gebied dan ook; gezondheid, zorg om familieleden en andere naasten geef het aan bij ons dan kunnen wij dit voor u meenemen in onze gebeden. Wij hebben als gebedsgroep ervaren dat gebed iets is waar heel veel kracht vanuit gaat!

Een bemoedigende groet,
Coby, Linda, Jantine, Rennie, Roelie en ds. Baas

Contactpersonen:
Coby Helder; 0516 491988
Linda Delfsma 06 37005640

Deze maand geen dorpskrant!

Het bestuur en de redactie van Op ’e Hichte hebben besloten de krant niet uit te laten komen. Er is weinig nieuws in het dorp omdat de meeste activiteiten zijn afgelast. Ook vindt men het risico dat bezorgers en redactie lopen te groot. Wel worden updates gepubliceerd via de Facebookpagina....