Welkom op de Dorpswebsite van Donkerbroek!

'Muziek in de middag' via de kerkomroep

Zondagmiddag 24 januari via deze link...

Bericht van uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Vanwege het coronavirus willen wij graag zo min mogelijk aanloop aan de balie. Daarom vragen wij u om herhaalmedicatie liefst te bestellen via e-mail of via uw account in het Patiëntenportaal. Medicijnen die voor 10 uur besteld worden, staan de volgende dag vanaf 3 uur ‘s middags klaar. Afhalen van medicatie kan elke dag van 8-12 uur en van 3-5 uur. Via uw account kunt u een e-mail sturen aan de huisarts als het om een eenvoudige medische vraag gaat. Alle andere vragen kunt u mailen naar info@huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl, dan krijgt u antwoord van de assistente. Wij streven ernaar om binnen een dag te reageren. Op deze manier kan de assistente op een rustig moment naar uw vraag of bestelling kijken zodat er geen fouten worden gemaakt en u goed geholpen wordt.

lees verder...

Ooststellingwerf zet proef met robotmaaier voort

De gemeente Ooststellingwerf verlengt de pilot met een robotmaaier op de sportvelden van SV Donkerbroek met één jaar.

In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente staat voorgeschreven om te onderzoeken of maairobots de kwaliteit van natuurgrasvelden kunnen verbeteren. Voordat er een nieuw onderhoudscontract komt, wil de gemeente dit onderzocht hebben. In 2020 is HSM (Hollandsche Sportveldenonderhouds Maatschappij) daarom gestart met een pilot met een robot van Belrobotics, die wordt ingezet op sportpark Ontwijk in Donkerbroek. Het doel is om gezamenlijk ervaring op te doen met de robot en te kijken wat de effecten zijn.

lees verder...

Levering hulpmiddelen voortaan via "Mijn hulpmiddelenwinkel"

Voor de levering van hulpmiddelen gaan wij in 2021 samenwerken met Mijn hulpmiddelenwinkel. Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of de Friesland hebben eind 2020 een brief gehad van de verzekering waarin staat dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken vanaf 2021 geen hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) meer mogen leveren. De levering van hulpmiddelen moet voortaan via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij vanaf 1 januari 2021 samen met Mijn hulpmiddelenwinkel voor de hulpmiddelen. 

lees verder...

HEA! It nostalgysk museumke fan Donkerbroek

Wietze en Anita Meijerhof út Donkerbroek sparje al goed fyftjin jier allegear âlde produkten út de perioade 1900-1980. De samling fan poppeprodukten fan Anita stiet yn de wenkeamer. De kolleksje fan Wietze hat in gaadlik plak yn it nostalgysk museumke yn it túnhok. Gauris krije se doaskes mei âld guod taskood fan minsken út de buert, dy't de souder opromje. Koartlyn krigen se potsjes sjem fan 75 jier âld, in needrantsoen út de Twadde Wrâldoarloch.

Nostalgysk museumke fan Donkerbroek

De Nachtdravers stunten met Mc Flurry's en drive in

De coronamaatregelen hebben dit jaar een flinke impact gehad op de activiteiten van De Nachtdravers. Zo moesten ze het koffiedrinken van de 70-plussers al afgelasten, en kon ook de kindermiddag niet doorgaan in de vorm zoals andere jaren. En als het jaarlijkse optreden nieuwjaarsmorgen om 0.30 uur met de kar ook nog moet worden geschrapt, wat doe je dan om de mensen toch iets te bieden. 

Na enkele nachten van onderzoek ter plaatse lukt het de stuntploeg van De Nachtdravers twee Mc Flurry's te bemachtingen bij de Mc Donalds van Joure en Heerenveen. De Mc Flurry's vormen oudejaarsdag de uitnodigende ingang van "De Nachtdravers drive-in" route langs verschillende kraampjes waar men met de auto langs kan rijden tussen 13.00 en 17.00 uur. De  "drive-in" stunt moet vooral ook worden gezien als een actie om de noodlijdende horeca, die door corona dreigt om te vallen, een hart onder de riem te steken.

lees verder...

Dorpskrant december 2020

Klik HIER om de Dorpskrant van december 2020 in pdf te openen.

Nachtdravers: speurtocht i.p.v. kindermiddag!

Helaas geen kindermiddag zoals andere jaren dit jaar vanwege de maatregelen....  Dit jaar een speurtocht door Donkerbroek. De kinderen kunnen zich op oudejaarsdag aanmelden tussen 13:00-16:00 op de parkeerplaats naast Restaurant 't Witte Huis. Hier zullen de kinderen een route krijgen die lopend kan worden gedaan, maar ook per fiets, skelter of ander vervoersmiddel. Let op: dit jaar zullen er geen Nachtdravers met jullie meelopen dus kan het verstandig zijn om een ouder/verzorger mee te nemen om alles veilig te laten verlopen. Het groepje met de snelste tijd en de juiste antwoorden ontvangt van ons een leuke prijs!

Met vriendelijke groeten
"De Nachtdravers"

N.B. U kunt HIER ons boekje downloaden

Uit ons verleden (14): Hoe Donkerbroek ooit een eigen zwembad had

Vanuit het documentatiecentrum Donkerbroek zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een historische route. Regelmatig willen we je meenemen naar een onderwerp uit het verleden van Donkerboek. Het onderwerp waar we deze keer ‘induiken’ is het voormalige zwembad de Tjonger. 

Gezamenlijk initiatief

In 1930 werd er vanuit de dorpen Oosterwolde, Makkinga en Donkerbroek een samenwerkingsverband opgericht met als doel het aanleggen van een zwembad voor de inwoners van deze dorpen. Het was daarom van belang dat het zwembad op een centrale plek kwam te liggen. Er werd gekozen voor een gunstig gelegen stuk grond dat aan de oude N381 en ‘onze’ kant tegen het Tjongerkanaal lag. Dit betekende dat het zwembad officieel onder het grondgebied van Donkerbroek viel. 

lees verder...

Dashboard Coronavirus Friesland

Klik HIER voor de stand van zaken m.b.t. het Coronavirus in Friesland.

En HIER voor de toestand in Ooststellingwerf.

Kerstwens

En ook de webredactie sluit zich daar bij aan....

Nieuws van De Nachtdravers

Geachte dorpsgenoten, (AANGEPAST BERICHT zie laatste alinea)

Het duurt niet lang meer en dan komen voor de Nachtdravers de mooiste dagen van het jaar er weer aan. Nu de boom staat en we de meeste vergaderingen hebben gehad zijn alle voorbereidingen bijna klaar. De laatste puntjes moeten nog worden aangepakt. Dit gaat er voor zorgen dat we net als elk jaar voor een geslaagde oudejaarsdag gaan zorgen. Zoals u al had gemerkt zijn de Nachtdravers enveloppen meegestuurd in de dorpskrant van september. Alle Nachtdravers hebben in de afgelopen weken hun best gedaan om de Nachtdravers envelop bij u thuis op te halen. Heeft de Nachtdraver u nou gemist en wilt u graag de Nachtdravers envelop alsnog geven, dat kan op diverse manieren. U kunt contact opnemen met de voorzitter Nico de Boer (0622057719).

lees verder...

Dorpskrant wint de 4e prijs Vrijwilligers Award Ooststellingwerf

Dorpskrant Op ‘e Hichte was genomineerd voor de Vrijwilligers Award Ooststellingwerf. Er waren 4 genomineerden. Vandaag kregen wij de uitslag en wij zijn blij met de 4e prijs en een geldbedrag van € 225,00. Een extra prijs voor een bijzonder dorpskrant. Het is een belangrijke waardering voor onze krant die 27 jaar bestaat. De leden van het bestuur en de redactie werden thuis verrast met een groot bos bloemen en een attentie. Vanwege corona kon wethouder Esther Verhagen de prijs niet persoonlijk uitreiken. In een telefoongesprek met voorzitter Jacob Kroondijk heeft zij haar waardering voor de Dorpskrant uitgesproken.
Als Dorpskrant Op ‘e Hichte zijn we blij met deze waardering. Deze dank geldt ook voor onze bezorgers.
De eerste 3 prijswinnaars zijn: 1. De Kortsluiting, 2. Speel-o-theek De Flierefluit en 3. De Geitefok.

Uit ons verleden (13): Mini expositie ‘de fiets van Coba Jonker’

Afgelopen maand september verscheen in de dorpskrant en op de dorpssite het verhaal over Coba Jonker en Wielerbaan de Zwaluw bij Ontwijk in de jaren dertig van de vorige eeuw. Na dit verhaal hield de zoektocht naar informatie over Coba Jonker en de Wielerbaan niet op. We kwamen in contact met de heer Wiebe Koning uit Oosterwolde. De heer Koning is een zoon van Coba Jonker en hij vertelde ons dat hij nog een fotoalbum van zijn moeder had over haar prestaties als wielrenster en wielerbaan de Zwaluw. Ook was hij nog in bezit van de racefiets van zijn moeder.

lees verder...

Oliebollen actie sv Donkerbroek

Doe uw bestelling vóór 15 december. Afhalen kan op woensdag 30 december a.s. van 9.00 - 17.00 uur. Betalen kan met pin.

Trajectcontrole tussen Donkerbroek en Drachten van start

Vanaf maandag krijg je een boete als je tussen Drachten en Donkerbroek op de N381 te hard rijdt. Alles was al een tijdje in gereedheid gebracht, maar nu is het echt zover: vanaf maandag 30 november gaat het Openbaar Ministerie de trajectcontrole op de N381 bij Drachten handhaven. Vanaf dat moment worden snelheidsovertredingen automatisch doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau en volgt dus een boete.

lees verder...

Vanaf december is afhalen van snert mogelijk

Vanaf december gaat de snertverkoop in aangepaste vorm door. Niet meer langs de deuren maar nu via afhaalpunten in Donkerbroek en Haule. Noteer alvast de data.

Over de fusie van twee basisscholen

CBS De Peggebult en OBS 't Startblok zijn in 2018 gefuseerd in De Twirrewyn. Een artikel over hoe de fusie tot stand is gekomen van Rens Hooyenga (Nieuwe Oosterstellingwerver) kunt u HIER downloaden en lezen.

Luister- Zangavond in Donkerbroek

Het is traditie dat deze zangavonden met liederen uit Johannes de Heer plaatsvinden op de 1 e advent en op Palmpasen. Zondag 29 november is het 1 e advent en dan hebben we dus weer een zangavond. Door Corona is de zangavond op Palmpasen komen te vervallen. De zangavond op 29 november is alleen via een livestream te volgen op www.kerkomroep.nl . De dienst wordt uitgezonden vanuit de Sintrumtsjerke in Donkerbroek. Naast deze liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden er ook gedichten
voorgedragen.

lees verder...

Sinterklaas intocht 2020

Een intocht organiseren voor Sinterklaas is in 2020 een hele uitdaging. Gelukkig hebben we in Donkerbroek een eigen burgemeester die denkt in oplossingen. De Sinterklaas commissie had al hemel en aarde bewogen om de sint veilig aan te laten komen in het dorp. Dat liep allemaal even anders. Bekijk de video om te zien om te zien of de Sint toch in Donkerbroek komt. Zouden de kinderen uit Donkerbroek ook hun schoen mogen zetten?

Sinterklaascommissie Donkerbroek