Welkom op de Dorpswebsite van Donkerbroek!

Jaarlijkse wandeltocht Actief Donkerbroek

Iedereen, jong en oud, wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse wandeltocht in en rond Donkerbroek. Afstanden: 5 en 10 kilometer. Deelname is gratis en er is een appeltje voor de dorst onderweg.

Nieuws Ontwikkeling DoarpsSintrum

De eerste nieuwsbrief van 2024 is verschenen.  Inhoud: op 5 december 2023 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Goedgekeurd door de Gemeente op 8 maart, waana de bezwaartermijn van 6 weken is ingegaan. Er zijn 2 bezwaarschriften binnengekomen. 

Het gezondheidscentrum blijkt niet haalbaar in de kerk. Er wordt nu teruggegrepen naar een eerder plan. Huisarts en apotheek blijven wel in Donkerbroek. Getracht wordt dit op de huidige lokatie voort te zetten.

Lees HIER de gehele nieuwsbrief. De eerdere nieuwbrieven kunt u vinden op de website van het DoarpsSintrum.

De meeste kopers op de morgen bij GarageSale

De GarageSale viert dit jaar haar eerste lustrum. Er hadden op zaterdag 11 mei zich 33 deelnemers aangemeld. Vooral op de morgen waren er de nodige kopers. Bij sommige stands al voor 10 uur. De gymzaal in Donkerbroek was omgetoverd tot een apenkooi met allerlei hindernissen, waar de jeugd zich kon uitleven. Terwijl de jeugd zich daar vermaakte konden de ouderen rustig sneupen tussen de aangeboden spullen in de herendouche. Of een kopje thee, koffie of fris nuttigen bij de dames van de versnaperingen. Naarmate het later werd werden de kopers schaarser. Sommige deelnemers begonnen om 3 uur al met het opruimen van de spullen. Hier en daar met tevreden gezichten, maar ook waren er deelnemers die maar weinig hebben verkocht. Op 14 september is de volgende kans. Zet de datum alvast in uw agenda.

 

GarageSale Donkerbroek op 11 mei a.s.

Van 11 tot 16 uur.

Dorpsarchief Donkerbroek per 1 mei online bereikbaar

De Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek (SDD) beheert sinds 2015 het omvangrijke dorpsarchief dat onze dorpshistoricus de heer Anne J. van der Helm vanaf de jaren ’90 heeft opgebouwd. Om dit archief voor de langere termijn te kunnen behouden zijn we een digitalisatieproject begonnen. Hiertoe is een projectgroep ingericht bestaande uit dorpsgenoten Jouke Jongsma, Symen Timmermans, Johannes van der Heide, Anne Visser, Kas Holwerda en Bert Rekker. Het project bestaat uit twee gedeelten namelijk het scannen van het papieren archief en het bouwen van een digitaal dorpsarchief via een website.

lees verder...

Speelveld “Moetsje en Boartsje yn it grien”

Beste dorpsgenoten,

Graag brengen we jullie op de dorpswebsite op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het speelveld aan de Posthuisweg. Wie weet heeft u al eens  gebruik gemaakt  van het aangelegde voetpad wat een mooie oversteek maakt naar de Oude Tramweg. In het najaar van 2022 is een werkgroep gevormd door een aantal buurtgenoten die aan de slag zijn gegaan met de realisatie van het toen nog braakliggende terrein tussen de Posthuisweg en de Oude  Tramweg. In samenwerking met Dorpsbelang  en met hulp van de gemeente Ooststellingwerf ligt er inmiddels een ontwerp en plan hoe deze ruimte eruit komt te zien. De werkgroep bestaande uit Inge Sietzema, Sytske Kok, Josien Dam, Geert & Ina de Ruiter en Janneke de Jong heeft in de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen die nodig zijn om tot realisatie en aanleg van het speelveld te kunnen komen.

lees verder...

Vrijmarkt op Koningsdag

Café Donkerbroek hield op Koningsdag weer een vrijmarkt naast het café. Deze keer was het eens een keer prachtig weer om de koopwaar aan te bieden, aldus Pietsje Poelman. Of er nog flink wat handel is gedaan is niet bekend, maar gezellig was het wel. 

Dorpsbelang hield haar dorpsborrel en jaarvergadering

Op woensdag 24 april hield Dorpsbelang Donkerbroek haar jaarlijkse ledenvergadering, of zoals ze het nu noemen: dorpsborrel. Naast het officiële deel (notulen, jaarverslag en financieel verslag) had men Klaas Prins van de Taskforce Wonen van Ooststellingwerf en Jouke Jongsma van het Documentatiecentrum Donkerbroek uitgenodigd voor een praatje. Bovendien deed Marij Goote Capel een update van de stand van zaken van het Doarpssintrum. Tussendoor was er weer een pub-quiz met vragen over Donkerbroek. De zaal van het dorpshuis "Oan 'e Feart" was redelijk gevuld met een 40 tal bezoekers.

lees verder...

4 MEI HERDENKING DONKERBROEK

Ook dit jaar zal in Donkerbroek de Nationale Herdenking worden gehouden. De Nationale Herdenking van allen – burger zowel militair – die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer en waar ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal worden gehouden op zaterdag 4 mei 2024.

De Nationale Herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, doch houdt ook bezinning in op heden en toekomst. De herdenkingsbijeenkomsten zijn tevens een appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid. Van ’s avonds 18.00 uur tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen half stok worden gehangen. Onze dorpsgenoten worden verzocht deze gedragslijn te volgen. Om 19.45 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan een “stille tocht” die zal aanvangen bij de vrijheidsboom tegenover Assurantiekantoor Hofstra en Rooks aan de G.W. Smitweg en zal eindigen bij het monument op de begraafplaats ter nagedachtenis aan de gevallenen in het algemeen en van de niet uit Duitsland teruggekeerde dorpsgenoot Luite Middendorp in het bijzonder.

lees verder...

Oud ijzer actie RV DEO en PC de Ponyvriendjes

Zaterdag 25 mei a.s.

Inzamelingsactie scholieren "De Twirrewyn"

De afgelopen weken hebben we op De Twirrewyn in alle klassen spullen ingezameld voor Oekraïne. We hebben zelfs twaalf(!) bananendozen kunnen vullen met voedsel en andere producten waar daar ernstige tekorten aan zijn. We danken jullie allemaal voor de geweldige hulp en inbreng!

 

lees verder...

Dorpskrant maart 2024

Klik HIER voor de dorpskrant van maart 2024...

Ook lid worden van een fietsgroep?

Fietsen is gezond en ook gezellig als u het samen doet. Houdt u ervan om samen met anderen te fietsen? Dan is een fietsgroep misschien wel iets voor u! Met de fietsgroep fietst u geregeld een mooie fietsroute, tussen de 20 en 35 kilometer, in de omgeving van Donkerbroek. Onderweg is er regelmatig aandacht voor veilig fietsen: fietscheck, veilig op- en afstappen en nog veel meer. Heeft u interesse in een fietsgroep of wilt u graag meer informatie?

Neem dan contact op met Buurtsportcoach Anne-Marie via: aheidstra@scala-welzijn.nl of 0625331518

lees verder...

Lasergamen weer een schot in de roos

Zaterdag 16 maart werd de gymzaal van Donkerbroek omgetoverd tot een ware lasergame-arena. Meer dan 60 enthousiaste kinderen ,verdeeld over drie verschillende tijdsvakken, hadden zich voor deze activiteit aangemeld. Na de teamindeling en een korte uitleg over de werking van de laserguns, waren ze
eindelijk klaar om het veld op te gaan en de spanning van het Lasergame-avontuur te ervaren. Gewapend met hun high-tech laserguns gingen ze over en onder de barricades door op zoek naar hun tegenstanders en probeerden ondertussen achter schuilplekken het vijandelijke vuur te vermijden. Tijdens het laatste tijdsblok was het in de gymzaal al behoorlijk donker. Hierdoor werd de strijd nog wat spannender en waren de flitsende laserstralen duidelijk zichtbaar. Al met al was de Lasergame-activiteit, georganiseerd door Actief Donkerbroek samen met Scala Buurtsport, weer een groot succes. Wij kijken uit naar de volgende activiteiten!

Huldiging bij Looft den Heer

Bij christelijke gemengde zangvereniging Looft den Heer in Donkerbroek is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering een koorlid gehuldigd voor trouw lidmaatschap door voorzitter Netta Baron. Roelofke Schievink-Veenstra (83) heeft 60 jaar gezongen. Ze kreeg de sculptuur Chapeau uitgereikt. Ook ontving ze een oorkonde van de KCZB en ze kreeg bloemen van het koor. Schievink-Veenstra heeft bestuurlijke functies bekleed en ook nu zit ze nog in de muziekcommissie. Voor deze avond waren familieleden van de jubilaris uitgenodigd om dat heugelijke feit te vieren. Het koor telt op dit moment 22 leden.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

Goud voor Kuna en Ties in Den Bosch

Zondag 10 maart werd in Den Bosch plaatsingswedstrijd 2 georganiseerd voor kwalificatie voor het Nederlands kampioenschap acrogym. Ties Oosterhof uit Donkerbroek en zijn sportpartner Faye Graansma deden mee in de categorie mix pair A Jeugd. Ties en Faye zijn sinds dit seizoen een team en lieten een prachtige balansoefening zien welke werd beloond met een gouden medaille. Ook Kuna Vlasma uit Oosterwolde en haar sportpartner Dieuwke Boomsma behaalden een gouden medaille. Dit team is al een paar jaar samen en kwam voor het eerst uit in de categorie Junioren2. Kuna en Dieuwke lieten een prachtige balans, tempo en combi oefening zien. Beide teams trainen bij Acro Academy Noord Nederland in Leek.

Foto: Lisa Vermaning (Dieuwke/Kuna) Gemma van der Werf (Faye/Ties).

Metamorfose schoolplein De Twirrewyn

In de voorjaarsvakantie hebben de firma’s Veldkamp en Postma een begin gemaakt met de metamorfose van het schoolplein van basisschool De Twirrewyn. Met de hulp van een paar handige ouders is de bult op het plein volledig verdwenen en vervangen door ruimtes waar spoedig gras, planten en struiken zullen bloeien en groeien. Ook is er al ruimte gemaakt voor een avontuurlijk nieuwe klimrek. We danken iedereen voor de geweldige hulp en hebben nu al zin in de volgende veranderingen!

Team De Twirrewyn

Recreantenvolleybalteam kampioen dorpencompetitie

Opnieuw heeft het recreantenvolleybalteam de dorpencompetitie gewonnen. In de voorlaatste (uit)wedstrijd versloeg Donkerbroek het team van Waskemeer met 1-2. De setstanden: 18-25, 26-24 en 10-25. Door deze overwinning is het team van Donkerbroek niet meer te achterhalen in de competitie van 2023-2024. Ook vorig jaar wist men al de kampioensvlag te hijsen. Donkerbroek won al haar wedstrijden en hoefde tot nu toe alleen aan Terwispel en Waskemeer een set af te staan. Op 14 maart a.s. staat de laatste wedstrijd op het programma: uit naar Bakkeveen. 

lees verder...

Spijkerslaan in Café Donkerbroek

Voor de teams die na het dorpsfeest nog een keer hun geluk willen beproeven....

Jaarlijkse Natuurwerkdag op 2 maart a.s.

Aanstaande zaterdag 2 maart is er weer de jaarlijkse "Natuurwerkdag". Nou ja, dag.......werk ochtend vanaf 9:30 is er ontvangst met koffie in het bos Ontwijk, ingang van de Balkweg! En om 10 uur aan de slag! Tijdens dit jaarlijks terugkerende ritueel gaan wij in samenwerking met Staatsbos Beheer het opschot van bomen en struiken uit het heideveld verwijderen. Tussentijds wordt u voorzien van een heerlijk bakje koffie en koek. Rond een uur of twaalf houden wij weer op, en gaan we gezamenlijk nog even de ochtend door nemen met een heerlijke kom snert. Deze wordt u aangeboden door Staatsbos Beheer, hoe mooi is dat. Meedoen? Geef je op voor donderdagavond 29 februari  18.00 uur bij John Koopmans.

Bel, app of mail naar 0651083748 vogelwachtdonkerbroek@outlook.com