Handelsvereniging Donkerbroek

Logo Handelsvereniging

De meeste inwoners van Donkerbroek zullen de Handelsvereniging Donkerbroek kennen van enkele jaarlijkse activiteiten zoals het HD-tentfeest, een decemberactie en de participatie in de Sinterklaasfestiviteiten. Acties waarbij wordt geprobeerd de plaatselijke ondernemingen onder de aandacht te brengen bij de bevolking van Donkerbroek en directe omgeving.

De Handelsvereniging Donkerbroek behartigt de algemene belangen van de ondernemers uit Donkerbroek. Als gesprekspartners moet u denken aan onder andere gemeentelijke- en provinciale overheden, handelsverenigingen van andere dorpen in Ooststellingwerf en Dorpsbelang Donkerbroek.

Door jaarlijks enkele informele activiteiten te organiseren voor de leden wordt het contact tussen de lokale ondernemers bevorderd.

Het bestuur van de handelsvereniging bestaat uit:

  • René Dam, voorzitter
  • Douwe van der Wal, secretaris
  • Jan Dam, penningmeester 
  • Johannes Verlaan, bestuurslid 
  • Elly Zwaagstra, bestuurslid
  • Thea Faber, bestuurslid

Secretariaat:

Herenweg 132A
8435 WZ Donkerbroek,
telefoon 06 22 63 29 26
email: info@bouwservicedvdwal.nl