Dorpsagenda

Heeft u iets voor de Dorpsagenda? Klik hier. Met de vorige/volgende knop onderaan kunt u door de maanden klikken.

Februari 2023

Dag Activiteit(en)

4

14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen

22.00 uur Café Donkerbroek: DJ Niek

11

Snertactie

15

Vrouwen op weg: Jaarvergadering m.m.v. Tjeerd Oldersma over de natuur rondom en in ons dorp

24

19.30 uur Dorpshuis Oan 'e Feart: Algemene ledenvergadering Vogelwacht

25

20.00 uur Restaurant 't Witte Huis: Spilersnocht met "The Sunshine-Boys"

< Januari - Februari - Maart >