Fotoboek - Gymnastiekuitvoering sv Donkerbroek 2006

Eén keer in de 2 jaar heeft de zo´n 150 leden tellende afdeling gymnastiek van sv Donkerbroek een uitvoering. Een gelegenheid voor de met name jeugdige leden hun kunnen te tonen aan de ouders, pakes en beppes, andere verwanten en een ieder die de gymnastiek een warm hart toedraagt.
Doordat de voorstelling zich vooral voltrok in een donkere omgeving zijn de foto's van wat mindere kwaliteit.

 

terug