Biljartclub 'Sin en Wille' (info)

Plaats van handelingen van onze keu specialisten bevindt zich aan Herenweg 72 in het verenigingsgebouw “Pro Rege”. Donkerbroek(st)ers die graag willen biljarten kunnen zich opgeven om hun kunnen te tonen in een middag- of avondploeg. Het zijn sportieve en zeker ook gezellige momenten, waar men de tegenstander probeert af te troeven in een partijtje biljarten.

Onze vereniging telt momenteel 2 ploegen met in totaal 23 leden. Hiervan heeft de middagploeg (11 leden) op vrijdagmiddag de zaal met twee wedstrijdbiljarts tot haar beschikking. In de avonduren speelt de avondploeg (12 leden) haar vrije en verplichte figuren op het groene laken.

In zowel de middag als avondploeg is de vereniging zoekende naar leden. U bent van harte welkom!

Bestuur

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden:

 

  • Voorz. Jan Visser (491576)
  • Secr.: Gerrit Sleifer (423750)
  • Penn.: Durk Poortinga (0654320254)
  • Lid: Anne Visser (491632))
  • Lid: Teake Soepboer (491269)

 

 

terug