Stichting Ondernemerscentrum Donkerbroek (info)

De 'Stichting Ondernemerscentrum Donkerbroek' is opgericht op 8 mei 1990 en is ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel voor Friesland onder 41003714.

De stichting heeft ten doel het beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan ondernemers door middel van verhuur en het verlenen van diensten aan die ondernemers alsmede het bevorderen van de werkgelegenheid in de meest ruime zin.

Voor informatie kunt u zich wenden tot het bestuur. Telefoonnummer 0516-491474

terug