Stichting Ontwijk (info)

Stichting 'Ontwijk' is er voor het verstrekken van bijdragen voor het behoud van natuurschoon. En ten behoeve van culturele, geestelijke, sportieve en recreatieve uitingen in Donkerbroek

Bestuursverdeling

  • Voorzitter: Dhr. G.H. Mulder
  • Secretaresse: Mevr. W. ten Wolde- Dongstra
  • Penningmeester: Dhr. F.G. Boerrigter
  • Leden: Dhr. A. v/d Stouwe, Mevr. L. Veldkamp-Teijema, Dhr. J, de Boer en Mevr. M. Donker- Bargerbos

Contact

W. ten Wolde- Dongstra, 't West 28, Donkerbroek, Tel. 0516-491389

terug