Stichting Snertactie (info)

Stichting Snertactie maakt het mogelijk voor verenigingen/stichtingen uit Donkerbroek en omgeving om d.m.v. een zogenaamde ‘snertactie’ geld te genereren. De betreffende vereniging of stichting gaat op de betreffende zaterdag morgen (1 x per drie weken) op pad met venters. Zij gaan bij de deuren langs om de snert te verkopen. Dit alles staat natuurlijk onder strenge controle van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit).

Er wordt al snert verkocht in Donkerbroek en omgeving vanaf vlak na de oorlog. Zo rond 1950 werd voor het eerst in de zuivelfabriek snert gemaakt. Toen de zuivelfabriek in 1986 dicht ging heeft Donkerbroek de stichting opgericht en de machines aangekocht.

Ook clubs van buiten Donkerbroek kunnen er gebruik van maken. Oldeberkoop en Elsloo doen dit bijvoorbeeld al jaren.

Data snertacties 2021-2022:

 • 9 oktober 2021
 • 6 november 2021 
 • 11 december 2021 
 • 15 januari 2022 
 • 12 februari 2022
 • 12 maart 2022 

De verkoopprijs voor een liter snert is € 3,00

Bestuur:

 • K. Berkenpas, voorzitter
 • F. Teijema, penningmeester
 • R. Brouwer, secretaris
 • G. van der Meulen, lid

Snertkokers:

 • A. Oldersma
 • W. van der Molen

Contactpersoon:

R. Brouwer tel. 0516-577484

terug