Donkerbroek: De Wandelbos (Ontwijk) (info)

De Wandelbos: een prachtig stuk natuur ten westen van DonkerbroekTen Zuiden van Donkerbroek, ‘ingeklemd’ tussen de Opsterlandse Compagnonsvaart en de Balkweg (eeuwenoude weg naar Makkinga) ligt al heel lang een uitgestrekt bos, genaamd: De (neen, niet: Het) Wandelbos. Aanvankelijk was het veel kleiner. Aanplant was er niet alleen in de 19e eeuw, maar tot de 2e W.O. vond er eenmaal per jaar een zekere aanplant plaats door de schooljeugd.

Bij de ingang aan de Vaart Westzijde bevindt zich het door Remelius Lucius Fruitier de Talma gestichte Huize Ontwijk. Voordien woonde zijn vader Sjoerd G. in een huis op dat plekje. Beide Fruitier de Talma’s zorgden voor de aanplant in de eerste helft van de 19e eeuw

De grote zwerfsteenIn de Wandelbos is een wandelroute van circa 3,5 km. met de rode paaltjes aangegeven. Ook treft men daar een grote zwerfsteen aan met de namen van notabelen uit ons dorp die in 1927 bos en huis aankochten, om verkoop in delen door nazaten van de Talma’s te voorkomen.
Huize Ontwijk

Bij de ingang treft de bezoeker een bord aan met plattegrond en enige info over het bos. 

terug