Fietsroutekaart Zuid-Oost Friesland (info)

Fietsen in Zuid-Oost FrieslandStichting DBF heeft in samenwerking met de ANWB een fietsroutenetwerk ontwikkeld voor Zuid-Oost Friesland. Het netwerk zal officieel worden geopend rond Pinksteren 2007. Er is naar gestreefd fietsroutes van 15 a 20 km lengte door middel van zogenaamde knooppunten met elkaar te verbinden. Op ieder knooppunt staat een informatiebord met informatie over de omgeving. Inmiddels is er een routekaart beschikbaar. Deze is in twee delen te downloaden in pdf formaat. Als u start in Donkerbroek is de Noordelijke deelkaart van toepassing. Wij wensen u veel fietsplezier.......

Let op: De digitale kaart kunt u hieronder (in twee delen) downloaden. Met 'Ctrl+Shift+minus' en 'Ctrl+Shift+plus' (de drie toetsen tegelijkertijd indrukken) kunt u de kaart draaien.

Kaart Noordelijk deel (pdf, 811 kB)

Kaart Zuidelijk deel (pdf, 951 kB)

terug