Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten (info)

roosDEL

De uitvaartvereniging is in 1913 door de inwoners van Donkerbroek en omstreken opgericht met als doel de leden op een zo waardig mogelijke manier naar hun graf te brengen en te voorkomen dat een overlijden tot winstbejag leidt. Dus van de inwoners van Donkerbroek voor de inwoners van Donkerbroek.

In 100 jaar is er het nodige veranderd, met name in de kosten van een uitvaart. Wist u bijvoorbeeld dat een uitvaart al gauw tussen de € 3000,00 en € 5000,00 kost ? Mocht u dus onverhoopt komen te overlijden dan worden uw nabestaanden met een behoorlijke kostenpost geconfronteerd.

Natuurlijk kun u zich volledig laten verzekeren, inclusief de uitvaart, bij de grote uitvaartverzekeraars, echter  wat na 100 jaar niet is veranderd is dat de plaatselijke uitvaartvereniging door het werken met vrijwilligers en scherpe tarieven veel goedkoper kan werken dan de op winst gerichte grote uitvaartverzekeraars, hetgeen wel meer dan duizend euro op de uiteindelijke uitvaartrekening kan schelen. Daarnaast hebben wij kwaliteit, zorgvuldigheid en waardigheid hoog in het vaandel. Hiermee is onze doelstelling van 100 jaar geleden nog altijd volop actueel. 

Door lid te worden van onze vereniging krijgt u bovendien naast bovenstaande scherpe tarieven een ledenkorting. De hoogte van de ledenkorting is afhankelijk van het aantal jaren dat u lid bent van de uitvaartvereniging en bedraagt op dit moment maximaal € 650,00. Deze korting is uiteraard niet voldoende om de gehele uitvaart van te betalen. Daarom is het wellicht aan te raden om u aanvullend bij te laten verzekeren voor de uitvaartkosten.

Onze vereniging is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en werkt nauw met deze koepelorganisatie samen. Meer interessante informatie over de werkwijze van de Friese uitvaartverenigingen vindt u de site van de Federatie: www.uitvaartfederatie.nl

Op 14 februari 2013 bestond onze uitvaartvereniging 100 jaar. Lees elders meer over de geschiedenis van onze vereniging.

Bode

Onze uitvaartvereniging werkt sinds 2010 samen met Erna Jansen Uitvaartverzorging,  een kleinschalige zelfstandige uitvaartondernemer uit de Veenhoop die namens de vereniging de uitvaarten verzorgt. Voor het aanmelden van een uitvaart is mevrouw Jansen 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0512-539898 of mobiel 06-30389594. Meer informatie over Erna Jansen Uitvaartverzorging vindt u op www.jansenuitvaartzorg.nl.

Bestuur

Het bestuur van D.E.L. bestaat uit 5 leden:

  • Tjeerd Oldersma: voorzitter
  • Jan D. Klooster: secretaris/ledenadministratie
  • Marcus Klooster: penningmeester
  • Johan Baron: aula beheerder / bestuurslid
  • vacature: bestuurslid

Notulen laatste ledenvergadering

De notulen van de laatste ledenvergadering kunt u HIER downloaden.

Contactgegevens

  • Secretariaat/ledenadministratie: Mochten er veranderingen zijn in uw gezinssituatie is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Dit kan via mailadres secr.del@gmail.com of telefoonnummer 0516-491791
  • Aulabeheerder: 0516-491958
  • Penningmeester: 06-13857480 of mailadres pen.del.donkerbroek@gmail.com

Lid worden ? 

Lid worden kan o.a. via de site van de Friese Federatie. Via de Friese Federatie worden uw gegevens dan aan ons doorgegeven en nemen wij contact met u op. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat.

Lidmaatschap beëindigen ?

Uw lidmaatschap kunt u eventueel beëindigen via een mail naar mailadres secr.del@gmail.com of een schriftelijke opzegging gericht aan het secretariaat DEL, Oude Hof 18, 8435 XR Donkerbroek. 
Mocht u meer over onze vereniging willen weten neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.

 

terug