Vogelwacht afd. Donkerbroek (info)

Vogelwacht Donkerbroek is opgericht op 15 maart 1989 en is aangesloten bij de Bond van Friese Vogelwachten. De vereniging heeft als doel de instandhouding en – voor zover mogelijk- uitbreiding van de flora en fauna en avifauna in het bijzonder met name in de gebieden ressorterende onder de plaats Donkerbroek.

Wat doet de vogelwacht?

In en rond Donkerbroek hangen nestkasten van de vogelwacht, oa. in het bos langs de kerkreed en in ‘Ontwijk’. In totaal vogelwachtbeheren verschillende vrijwilligers ruim 200 nestkasten. Jaarlijks worden de broedresultaten geïnventariseerd en de nestkasten schoongemaakt. In de kerstvakantie wordt er meestal een timmerochtend voor de basisschooljeugd georganiseerd om de voorraad nestkasten weer aan te vullen. In mei mogen de makers mee om te kijken naar de resultaten.

Om de huiszwaluw een handje te helpen worden kunstnesten opgehangen. Een voorbeeld hiervan kunt u zien bij de oude melkfabriek. Sinds een paar jaar hangt daar ook een gierzwaluwkast die sinds vorig jaar bewoond wordt door gierzwaluwen. Heeft u ook zwaluwen aan huis of weet u nestplaatsen van gierzwaluwen, dan kunt u dit melden bij W. Meijerhof.

Ruim twintig mensen zijn actief betrokken bij de weidevogelbescherming. Na afloop van de eierzoekperiode markeren zij de legsels zodat de boeren er tijdens hun werkzaamheden rekening mee kunnen houden. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni. De resultaten worden vastgelegd op formulieren en provinciaal verwerkt.

Algemene Ledenvergadering

Elk jaar in februari wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Na het zakelijke gedeelte is er meestal een gast die een lezing of diavoorstelling verzorgt. Voor de leden wordt in mei een excursie georganiseerd naar een natuurgebied in de buurt en soms wat verder weg.

Wilt u ons steunen?

Voor € 7,- per jaar bent u lid van onze vereniging. U kunt zich aanmelden bij de secretaris of de penningmeester. Ook als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Contactpersoon:

John Koopmans (secretaris) 06-51083748 / 0516-577363
Mail: vogelwachtdonkerbroek@outlook.com

Bestuursverdeling

  • Andries van Zanden (voorzitter)  0516-851223 f 06-52175649
  • Hilbert Jongsma (penningmeester) 06-38365718
  • John Koopmans (secretaris) 06-51083748 / 0516-577363
  • Rommert Dijkstra (kerkuilen) 0516-491790
  • Sieger de Jong (kerkuilen) 0516-492140

Facebookpagina

Ga voor het laatste nieuws naar de Faceboekpagina van de Vogelwacht.

terug