Vrouwen op weg (info)

Vrouwen op Weg is een christelijke organisatie waar vrouwen elkaar willen ontmoeten op een goede en gezellige manier. Wij hebben informatieve, creatieve en interactieve avonden. Ook maken we jaarlijks enkele uitstapjes of excursies. Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling zijn kernwoorden die  wij de  leden in onze activiteiten bieden. In september 2018 zijn we begonnen met 46 leden, in 2023 hebben we 35 leden. In september 2023 vieren we ons eerste lustrum!

Samen op weg in het dagelijks leven met een christelijke levensvisie.

Waar?

De verenigingsavonden worden (tenzij anders vermeld) gehouden in Pro Rege en de aanvang is om 19.45 uur.

Bestuur

 • Voorzitter: Martha Veenstra-Folgers tel. 491812
 • Secretaresse: Harmke Visser-Alberda tel. 491632
 • Penningmeester: Riemkje van der Weide-Schakel tel. 492227
 • Notuliste: Cita van der Woude tel. 491763
 • Activiteiten: Rina Sleifer tel. 0654656647
 • Lid: Bertie Hoefsloot tel. 0633587368

Contactadres:

Harmke Visser-Alberda, Vosseheer 11, 8435 WL  Donkerbroek

Programma 2023-2024

 • 7 juni 2023: we gaan naar een oude bekende, nl. Sietie Noordenbos. Wij gaan haar theetuin "de Tamarisk" bewonderen. Kosten € 4,50, opgave bij Rina Sleifer tel. 0654656647
 • 20 september 2023: Vanavond komt Willem Boonstra ( ja van de COOP) ons vertellen over zijn reizen naar Israël in 2023
 • 11 oktober 2023: "De Fryske Riders"doen geweldig werk voor Oekraïne. Wat dat werk inhoudt vertellen zij vanavond. Natalya en Victoria, 2 vluchtelingen, die in ons dorp zijn opgevangen gaan voor ons optreden met zang en prachtige kleding.
 • 15 november 2023: De heer D. Jansen, columnist van de Elisabeth, komt met levensverhalen met een christelijke tint.
 • 20 december 2023: Op veler verzoek weer een (Kerst)broodmaaltijd. Over de kosten en verdere invulling hoort u t.z.t.
 • 17 januari 2024: Mw. Gerhild van Rooy uit Aldtsjerk vertelt ons vanavond over de "Hannekemaaiers en poepen"
 • 21 februari 2024: Mw. J. Wassenaar-Bouma van "Het Zweedse Huis" uit Mussel brengt ons een afwisselende avond met als onderwerp "kruiden, maar dan anders". Ook laat zij ons wat proeven.
 • 20 maart 2024: Astrid Keining van de Vosseheer vertelt over haar werk in haar praktijk voor huidtherapie.
 • 17 april 2024: Skûtsjevaart van vroeger en nu is het onderwerp waar de heer A. veldboom uit Oudega ons over gaar vertellen.

 

terug