Vrouwen op weg (info)

Vrouwen op Weg is een christelijke organisatie waar vrouwen elkaar willen ontmoeten op een goede en gezellige manier. Wij hebben informatieve, creatieve en interactieve avonden. Ook maken we jaarlijks enkele uitstapjes of excursies. Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling zijn kernwoorden die  wij de  leden in onze activiteiten bieden. In september 2018 beginnen we met 46 leden.

Samen op weg in het dagelijks leven met een christelijke levensvisie.

Waar?

De verenigingsavonden worden (tenzij anders vermeld) gehouden in Pro Rege en de aanvang is om 19.45 uur.

Bestuur

 • Voorzitter: Martha Veenstra-Folgers tel. 491812
 • Secretaresse: Harmke Visser-Alberda tel. 491632
 • Penningmeester: Riemkje van der Weide-Schakel tel. 492227
 • Notuliste: Cita van der Woude tel. 491763
 • Activiteiten: Greetje Kroondijk-van Essen tel. 491473

Contactadres:

Harmke Visser-Alberda, Vosseheer 11, 8435 WL  Donkerbroek

Programma 2021-2022

 • 15 september 2021: Mevr. H. Boer: “Weervrouw”  bij  R.T.V. Noord.
 • 20 oktober 2021: Mevr. J. v.d. Molen: Lezing over Etty Hillesum en het dagboek van Anne Frank.
 • 17 november 2021: Mevr.P. Medema–de Vlieger: Ze vertelt over haar werk als verpleegkundige op een trauma helikopter van het UMCG.
 • 15 december 2021: Kerstbroodmaaltijd.
 • 19 januari 2022: Eva Vrolijk: Lezing over haar werk voor Kerk in Actie.
 • 16 februari 2022: Dhr. Tj Oldersma: Foto’s van de mooie natuur in en  rond Donkerbroek.
 • 16 maart 2022: Dhr. Auke Zeldenrust: lezing over zijn boek “De Joodse bruiloft”.
 • 20 april 2022: Zanggroep “Stil “ uit Vollenhove, zij verzorgen deze avond met zang en liturgie.

 

terug