Nieuws - "Omrop Dravers" verzorgde nieuwjaarsprogramma

De presentatoren Albert de Boer (Harold Vogelzang) en Jantine Weidenaar (Joanna de Jager) verzorgden om precies half één een programma van Omrop Dravers. In het programma "HEA! kwamen er allerlei prominenten voorbij die in het afgelopen jaar wat hebben betekend voor Donkerbroek. Het programma werd ingeluid door een nieuw opgenomen "Nachtdraverslied" met de titel "Âld & Nij" op de melodie van "In Nije Dei" van De Kast. Vervolgens kwam Sven Kramer (Mark de Vries) langs om te vertellen dat hij in de laatste winters toch wel vaak door het ijs is gezakt en dat een ladder bij de vaart toch zeker een must is. Donkerbroeker van het jaar 2023 Gert Jan Postma werd vervolgens op de kar geroepen. Hij is winnaar geworden door zijn niet aflatende hulp vooral bij het afgelopen dorpsfeest. Ook de feestcommissie werd in het zonnetje gezet, want wat hebben we dit jaar een geslaagd dorpsfeest gehad! Alle leden kregen een presentje. Vervolgens werd Dorpsbelang verblijd met een nieuw informatiebord bij de vaart.

De Stunt

Als blonde stoot en in Friese kledij kwam Auke Jan van de Belt (of zijn zus?) vertellen over de stunt. De "Love Fryslân" letters, die zijn geleend van het Friso theater in Leeuwarden. De "Wolkom yn Fryslân - borden" die werden verzameld van de N-wegen in Friesland en tenslotte de grote Friese vlag van 6 bij 9 meter die fier wapperde in de wind. Een groot applaus viel hem / haar ten deel.

Nadat aan de Peuterpret een weegschaal was geschonken, kwam burgemeester Esther Bergsma nog even langs om het jaar door te nemen. Daarna was het tijd voor het weerbericht. Dat was niet moeilijk: rond de kar was het aanhoudende regen! Maar de weersvooruitzichten waren volgens het weerduo toch anders: een plaatselijke bui net op een plaats waar straks een bloembak verrijst, namelijk op de vernieuwde kruising van de Herenweg met De Pegge!

Als laatste nieuwtje verklapte presentator Albert de Boer dat inmiddels De Nachtdravers een eigen website hebben gelanceerd: www.nachtdraversdonkerbroek.nl met daarop alle informatie over onze Oudejaarsploeg!

Het programma werd besloten met de nieuwe hit van De Nachtdravers: "Âld & Nij", waarna iedereen zich in het Nieuwjaars-feestgedruis stortte in Café Donkerbroek!

Een paar foto's van het gebeuren:

 

Geplaatst op: 01 Januari 2024

terug