Nieuws - 4 MEI HERDENKING DONKERBROEK

Ook dit jaar zal in Donkerbroek de Nationale Herdenking worden gehouden. De Nationale Herdenking van allen – burger zowel militair – die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer en waar ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal worden gehouden op zaterdag 4 mei 2024.

De Nationale Herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, doch houdt ook bezinning in op heden en toekomst. De herdenkingsbijeenkomsten zijn tevens een appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid. Van ’s avonds 18.00 uur tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen half stok worden gehangen. Onze dorpsgenoten worden verzocht deze gedragslijn te volgen. Om 19.45 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan een “stille tocht” die zal aanvangen bij de vrijheidsboom tegenover Assurantiekantoor Hofstra en Rooks aan de G.W. Smitweg en zal eindigen bij het monument op de begraafplaats ter nagedachtenis aan de gevallenen in het algemeen en van de niet uit Duitsland teruggekeerde dorpsgenoot Luite Middendorp in het bijzonder.

Wachten bij ingang begraafplaats

Zij die wel willen deelnemen, maar niet zo ver kunnen lopen, mogen ook aan het begin van de begraafplaats gaan staan om vandaar verder mee te gaan. Tijdens de tocht zullen de klokken van de klokkenstoel luiden. Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna zal op de herdenkingsplaats en naaste omgeving volkomen stilte in acht worden gehouden. Aan de burgerij wordt verzocht deze plechtige stilte overal en algemeen in acht te nemen. De weg naar de plaats der plechtigheid zal te voet en in volkomen stilzwijgen worden afgelegd. Op de begraafplaats zal een krans worden gelegd bij het monument. Ook u wordt in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen.

4 mei commissie

Geplaatst op: 28 April 2024

terug