Nieuws - Speelveld “Moetsje en Boartsje yn it grien”

Beste dorpsgenoten,

Graag brengen we jullie op de dorpswebsite op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het speelveld aan de Posthuisweg. Wie weet heeft u al eens  gebruik gemaakt  van het aangelegde voetpad wat een mooie oversteek maakt naar de Oude Tramweg. In het najaar van 2022 is een werkgroep gevormd door een aantal buurtgenoten die aan de slag zijn gegaan met de realisatie van het toen nog braakliggende terrein tussen de Posthuisweg en de Oude  Tramweg. In samenwerking met Dorpsbelang  en met hulp van de gemeente Ooststellingwerf ligt er inmiddels een ontwerp en plan hoe deze ruimte eruit komt te zien. De werkgroep bestaande uit Inge Sietzema, Sytske Kok, Josien Dam, Geert & Ina de Ruiter en Janneke de Jong heeft in de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen die nodig zijn om tot realisatie en aanleg van het speelveld te kunnen komen.

Projectplan en subsidies

Voor niets gaat de zon op,  dus werd er een projectplan geschreven, is een ontwerp gemaakt en zijn er bij heel diverse, lokale , regionale en landelijkje fondsen aanvragen ingediend om het project te kunnen financieren. Diverse sponsoren hebben de aanvraag positief beoordeeld en hebben een financiële bijdrage toegekend.

Waaronder Stichting Ontwijk, Lammert Brouwerfonds, Stichting Bercoop fonds, Lyckele Postma Stichting, gemeente Ooststellingwerf, Dorpenfonds Donkerbroek en het RABO coöperatiefonds. Dit heeft geresulteerd  in een mooi start kapitaal  om zoveel mogelijke wensen van het ontwerp te kunnen uitvoeren. Op het moment van dit schrijven loopt er nog een aanvraag bij het  Iepen Mienskipsfuns. 

Voor alle inwoners

De werkgroep is van plan om in het dorp onder de inwoners nog een actie te houden waarbij we hopen nog wat extra geld in het laatje te krijgen. Het speelveld heeft als doel een vrij toegankelijke ontmoetings-en speelplek te zijn voor alle inwoners van ons  dorp. In april is een start gemaakt met het planten van bomen en hagen. Gedurende het jaar zal het veld meer en meer vorm krijgen door het inzaaien van graszaden en planten van struiken en natuurlijke spelelementen.
Als het speelveld klaar is zal er een feestelijke opening plaatsvinden, daarover horen jullie meer via de socials en de website van Donkerbroek.

Werkgroep Moetsje en Boartsje yn it Grien

Geplaatst op: 30 April 2024

terug