Nieuws - Dorpsbelang hield haar dorpsborrel en jaarvergadering

Op woensdag 24 april hield Dorpsbelang Donkerbroek haar jaarlijkse ledenvergadering, of zoals ze het nu noemen: dorpsborrel. Naast het officiële deel (notulen, jaarverslag en financieel verslag) had men Klaas Prins van de Taskforce Wonen van Ooststellingwerf en Jouke Jongsma van het Documentatiecentrum Donkerbroek uitgenodigd voor een praatje. Bovendien deed Marij Goote Capel een update van de stand van zaken van het Doarpssintrum. Tussendoor was er weer een pub-quiz met vragen over Donkerbroek. De zaal van het dorpshuis "Oan 'e Feart" was redelijk gevuld met een 40 tal bezoekers.

TaskForce Wonen

Klaas Prins gaf een uiteenzetting van waar er het afgelopen jaar aan is gewerkt. Het plangebied voor nieuwe woningen concentreert zich rond de basisschool. Allereerst zullen er sociale huurwoningen worden gebouwd op het perceel waar nu de volkstuinen zijn (in het verlengde van de Schoolstraat). Gekozen is voor een fasering van de plannen: later wil men ook aan de zuid- en oostkant rond de school gaan bouwen. Dat zullen dan meer koopwoningen worden. Starterswoningen en een appartementencomplex. De sociale huurwoningen zullen bestaan uit een complex van 8 en 7 rijtjeswoningen. De start is gepland op einde van 2024/begin 2025. Oplevering midden 2025. De bouw is zoveel mogelijk bedoeld voor mensen uit Donkerbroek, al kan men dat niet garanderen. Zijn advies: schrijf je zsm in als woningzoekende bij zowel Actium als WoonFriesland om kans te maken op zo'n nieuwe levensbestendige gasloze woning. Over de ontsluiting is men nog niet uit. Mogelijk gaat men voor een ontsluiting richting De Pegge. Dat zou ook kunnen aansluiten bij de plannen van de oude school "De Peggebult" om die verbouwen naar een woningencomplex.

Verder was er nog nieuws over het voormalige verzekeringskantoor van Friso (Herenweg 3). Er ligt een plan om daar een appartementencomplex van te maken. Dit is opgepakt door een aantal investeerders uit Donkerbroek. 

Er was vanuit het publiek ook kritiek op de snelheid. Het lijkt erop dat de sloop en nieuwbouw van de woningen aan de Wilpkamp nog wel 5 jaar kan duren. Er was begrip, maar tegenwoordig zijn er vele regels omtrent omgevingsvergunning en aanbesteding, bovendien wil men zorgvuldig te werk gaan en goed communiceren.

DoarpsSintrum

Marij Goote Capel kon mededelen dat de bouwvergunning tot 18 april ter inzage heeft gelegen en dat er twee bezwaren zijn binnengekomen. Deze zullen worden bekeken en er zal een reactie op moeten komen. Dat wil zeggen dat er steeds geen groen licht is. Onder voorbehoud dat de bezwaren niet gegrond worden verklaard is het tijdschema nu dat eind 2024/begin 2025 kan worden begonnen met de sloop. Voor verdere informatie: houdt de nieuwsbrieven op de eigen website www.doarpssintrumdonkerbroek.nl in de gaten. Je kunt jezelf ook aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief in de mail. Je daarvoor opgeven kan op diezelfde website onder nieuwsbrieven. Verder zal ook regelmatig een update verschijnen via de dorpswebsite van Donkerbroek. Op 1 mei a.s. van 20.00 - 21.30 uur is er een bijeenkomst voor alle verenigingen om te praten over op welk tijdstip en in welke ruimte men plaats krijgt in het nieuwe centrum. In principe krijgen alle verenigingen een plaats. Het blijkt echter dat een aantal verenigingen niet zijn uitgenodigd. Marij zal dit uitzoeken.

Gezondheidscentrum

Het wil nog niet vlotten met het vinden van een opvolger voor huisartsenpraktijk Grootenhuis. De eerste gegadigde heeft zich teruggetrokken omdat ze de kerk toch niet een ideale plek vond voor de praktijk. Hoeveel er zijn afgehaakt is niet duidelijk, maar inmiddels is er opnieuw een gegadigde waarmee men in gesprek is. De Stichtingscommissie heeft opnieuw een bureau in de hand genomen om de haalbaarheid van een gewijzigd plan te onderzoeken. Het gaat dan om een huurconstructie voor een aantal jaren. Er wordt gevraagd of dhr. en mw. Grootenhuis nog gemotiveerd zijn, aangezien het zo lang duurt. Hun intentie is om de huisartsenpraktijk en de apotheek in Donkerbroek te houden. Er is kritiek vanuit het publiek. Er is hierover nauwelijks communicatie. Geadviseerd wordt het dorp meer mee te nemen in het proces van zowel het DoarpsSintrum als het Gezondheidscentrum. Men neemt het ter harte. Kan het DoarpsSintrum wel doorgaan als het Gezondheidscentrum niet van de grond komt? Dit omdat begin 2023 werd gecommuniceerd dat het Gezondheidscentrum de redding was voor de exploitatie van het DoarpsSintrum. Het antwoord: het DoarpsSintrum gaat zowiezo door en er is geen kruisbestuiving nodig qua financiën. Beide bedruipen zichzelf. 

Hierna is er pauze. Tussendoor heeft het publiek al de nodige moeilijke vragen gehad in het kader van de pubquiz.

Dorpsarchief Donkerbroek

Na de pauze neemt Jouke Jongsma het woord. Hij vertelt over het enorme en waardevolle archief wat dhr. Anne J. van der Helm inmiddels heeft ingericht over Donkerbroek. In 2015 zag de Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek het levenslicht. In 2022 kon met die informatie de Historische Route worden gebouwd. Er is door de jaren heen een enorm papieren archief ontstaan wat men tussen nu en over 5 jaar in delen zoveel mogelijk wil digitaliseren. Er is inmiddels een website in de lucht met een link onder "Extra" op de website van Donkerbroek. Daar word je doorgeleid naar de website van het dorpsarchief Donkerbroek. Aangezien de Stichting zelf geen geld heeft, heeft men wat fondsen aangeboord en heeft Dorpsbelang Donkerbroek wat bijgedragen. Daarvan kon men de website, een scanner, een goede laptop en een beamer kopen. Op 1 mei a.s. gaat de website officieel online met een nieuwsbericht op donkerbroek.nl.

Officiële deel van de ledenvergadering

De notulen, het jaarverslag en het financiële verslag worden doorgenomen. Alles werd goedgekeurd.
Bij de Rondvraag nog een aantal vragen:

  • Heeft de biljartclub een ruimte in het DoarpsSintrum. Geen eigen ruimte. Er staat één biljart. Daarop kan gebiljart worden in de openbare ruimte.
  • De klok bij de brug staat al geruime tijd stil. Zal naar gekeken worden.
  • Dhr. van Dreumel wil binnenkort een veteranendag organiseren. Wie zijn in Donkerbroek veteraan. Oproep wellicht via de dorpssite? Facebook?
  • De vlag op het feestterrein met de zomeragenda is weg. Is weggewaaid en beschadigd. Er zal gezorgd worden voor een nieuwe.
  • Kan Dorpsbelang niet iets doen aan de verrommeling aan het begin Schapedrift. Nee, mogelijk de gemeente wel. Die zullen het meenemen.

Tot slot

De vergadering werd afgesloten en een ieder werd uitgenodigd nog iets te nuttigen. Eventuele vragen konden nog worden gesteld aan de respectievelijke sprekers. Aan het einde van de avond werden de winnaars bekend gemaakt van de pub-quiz. Janneke de Jong en Hans Poelman hadden beide 10 van de 15 vragen goed en waren de winnaars. Zij kregen als prijs een waardebon voor de COOP.

Geplaatst op: 29 April 2024

terug