Nieuws - Dorpsvisie aangeboden aan B & W

Lies Siegersma geeft uitleg aan het collegeOp ludieke wijze heeft Dorpsbelang Donkerbroek samen met de Visiegroep dinsdag 16 mei de Dorpsvisie van Donkerbroek aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van Ooststellingwerf. Om 13.30 uur werd de grote delegatie ontvangen in de vergaderzaal van het Gemeentehuis. Na een kort moment van alternatief klokgelui nam Lies Siegersma het woord. 

Op rijm werden de plannen van Donkerbroek ontvouwd aan het college. Daarna kreeg iedereen een exemplaar van de Dorpsvisie uitgereikt. Bovendien werd een maquette uitgereikt waarop de plannen in beeld zijn gebracht.

De maquette van de plannen genoemd in de DorpsvisieBurgemeester Oosterman was verrast en merkte op dat het voordeel van een maquette is dat het niet in de onderste la verdwijnt omdat het simpelweg niet past. Hij beloofde dat de weergave van de plannen een mooi plaatsje zal krijgen in het gemeentehuis.

Lies Siegersma gaf daarna voor het geïnteresseerde college in detail nog wat toelichting op de plannen.

De Dorpsvisie is ontwikkeld naar aanleiding van zogenaamde "keukentafelgesprekken" met de inwoners van Donkerbroek, waarbij diverse aspecten aan de orde zijn gekomen. De visie is gericht op de lange termijn (t/m 2015). Zie ook een eerder bericht.

Het college van B & W had veel waardering, en beloofde er alles aan te zullen doen zoveel mogelijk van de plannen te realiseren. Onder het genot van koffie/thee werd daarna nog even nagepraat.

Geplaatst op: 17 Mei 2006

terug