Nieuws - Spilersnocht geselecteerd voor Eenakterfestival

Spilersnocht naar Heerenveen op 30 september 2006Op donderdag 11 en vrijdag 12 mei werd in het Wapen te Oldeberkoop het jaarlijkse Eenakterfestival gehouden voor alle toneelverenigingen in Ooststellingwerf. Reeds 35 jaar bestaat deze traditie, die door de Federatie van Ooststellingwerfse Theatergezelschappen wordt georganiseerd. Yvon Slijkerman van Spilersnocht maakt ook deel uit van het bestuur. 

Deze keer waren het de toneelgezelschappen van Makkinga, Langedijke, Oldeberkoop en Donkerbroek, die hun prestaties aan het publiek vertoonden. Makkinga had zelfs twee verschillende eenakters ingestudeerd. De toneeluitvoeringen werden van een professioneel commentaar voorzien door Karen Idzinga, docent drama. Spilersnocht speelde de komische eenakter Try Out van Trinus Riemersma.

Deze werd al enkele malen met veel succes voor het voetlicht gebracht. Men had voor deze eenakter gekozen, omdat men wist dat deze eenakter wellicht geschikt zou zijn om te worden geselecteerd voor een provinciaal Eenakterfestival dat op zaterdag 30 september in Heerenveen in het Posthuis Theater wordt gehouden. De organisatie van dat evenement is in handen van de Friese Amateur Theater School (FRATS). Dramaturg Luuk Eisema was beide avonden aanwezig, zoals hij ook aanwezig was bij alle in Friesland op gemeentelijk niveau georganiseerde eenakterfestivals. In totaal zullen acht eenakters te zien zijn in Heerenveen.

Tot grote vreugde van "Spilersnocht" werd het stuk Try-Out gekozen als één van de acht. Een mooie gelegenheid om zich in de provincie te profileren met dit komische, zotte toneelstuk. Er was veel lof voor het optreden. Er waren op het festival in Oldeberkoop veel mooi opvoeringen te zien voor een talrijk publiek. Vooral het optreden van de jongeren van de Hoek van Zevenwouden uit Oldeberkoop oogstte veel bijval.

Geplaatst op: 24 Mei 2006

terug