Nieuws - N381: Aquaduct van de baan?

Plannen N381 niet meer conform MERHet lijkt er steeds meer op dat het geplande aquaduct bij Donkerbroek zal worden vervangen door een 5 meter hoog viaduct bij Donkerbroek. Reden: het aquaduct (kosten 30 miljoen euro) is te duur. Tijdens de voorlichtingsavond in juni j.l. werden al plannen van die strekking door de provincie uit de doeken gedaan. Dit is echter in strijd met de vaststelling van het voorlopige tracé, wat vastgelegd is in de Milieueffectrapportage (MER) van 9 maart 2004.

Dat gaat nog steeds uit van een vierbaansweg vanaf Drachten tot Donkerbroek, waarbij de Opsterlandse Compagnonsvaart bij Donkerbroek d.m.v. een aquaduct zal worden gekruist. Vanaf Donkerbroek volgt er dan aan de oostkant van de vaart een tweebaansweg richting Oosterwolde, die bij de Drie Tolhekken d.m.v. een viaduct opnieuw de Opsterlandse Compagnonsvaart kruist en vervolgens weer aansluit op het bestaande traject. Inmiddels is al wel duidelijk dat de Gemeente Ooststellingwerf alleen akkoord zal gaan als de vierbaansweg tot Oosterwolde zal worden doorgetrokken. Hier is sprake van economische motieven: de ontsluiting van de industrieterreinen rond Oosterwolde.

Dorpsbelang niet blij met een viaduct

Dorpsbelang is tegen viaductDorpsbelang Donkerbroek heeft aangegeven uitermate ongelukkig te zijn met de verandering van de plannen. Niet alleen het monument "Ontwijk" zal worden overschaduwd door de aanleg van een viaduct, maar bovendien krijgt het dorp een 5 meter hoog viaduct voor haar neus met het nodige verkeerslawaai. Ook wordt het dorp voor het gevoel afgesneden van sportvelden en wandelbos. Het definitieve tracé zal in het voorjaar 2007 door de Provincie worden vastgesteld. Dat het laatste woord hier nog niet over is gesproken moge duidelijk zijn.

Voor geïnteresseerden: op dit moment wordt er een voorlichtingscentrum ingericht aan de Vaart Westzijde 14 te Donkerbroek over de toekomst van de N381.

Geplaatst op: 23 Juli 2006

terug