Nieuws - Infocentrum N 381: laat u informeren!

Laat u informeren bij het Infocentrum N381....Afgelopen weken heeft u allemaal weer een folder in de bus gekregen over de N 381. De provincie Fryslân heeft sinds kort aan de Vaart Westzijde 14 een informatiecentrum opengesteld voor iedereen die vragen heeft over de N 381. Het infocentrum is op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen open, en buiten de openingstijden kan ook op afspraak een rondleiding en/of presentatie worden verzorgd, eventueel ook voor groepen.  

Een bezoekje aan het infocentrum leert ons dat de provincie op dit moment druk bezig is met de voorbereidingen. De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

Woensdag 1 november 2006:
Overleg met de bewoners van de Fruitier de Talmaweg, Vaart Oostzijde, Vosseheer en Herenwal in Hotel Het Witte Huis te Donkerbroek

Week 46 in 2006:
Circa 90 huiskamergesprekken met direct belanghebbenden op basis van het voorontwerp N381;

Maandag 20 november 2006:
Overleg met de klankbordgroep (Dorpsbelangen, buurtverenigingen en maatschappelijke organisaties); Locatie en aanvangstijd volgen nog

Woensdag 22 en donderdag 23 november 2006:
Twee avonden voor bewoners (deze avonden worden aangekondigd door middel van advertenties in de huis-aan-huis bladen Locaties en aanvangstijden volgen nog

Medio november zullen er dus zogenaamde keukentafelgesprekken plaatsvinden met de eigenaren van de grond, waar de N381 over zal gaan lopen. Bovendien zal begin november al worden gesproken met bewoners, die het meest te maken krijgen met de nieuwe N381.
Zodra die gesprekken afgerond zijn zullen er nog gesprekken volgen met klankbordgroepen, maatschappelijke organisaties en dEen schets van het viaductorpsbelangen en bevolking (op 20 november). Dan ook zullen de eerste schetsen klaar zijn en kan visueel worden gemaakt hoe het definitieve plan er uit komt te zien. In de loop van december hoopt men het advies naar Provinciale Staten te sturen. In de loop van het voorjaar 2007 volgt dan de definitieve vaststelling door de Provincie.

Naast de Provincie is de gemeente Ooststellingwerf ook sterk betrokken bij deze operatie. Ooststellingwerf pleit erg voor een vierbaansweg tot Oosterwolde-Zuid, zodat het industrieterrein daar kan worden ontsloten. Donkerbroek krijgt te maken met een 5 meter hoog viaduct (doorrijhoogte 4,5 meter). Het viaduct zal op dezelfde afstand als de huidige provinciale weg voor Ontwijk langslopen en staat op kolommen. Op de foto hierboven een voorlopige schets van de situatie bij Ontwijk. Hoe de N381 (voorlopig) is ingepland kunt u zien aan het kaartje rechtsonder.

Het staat nu al wel vast dat de aanleg van deze weg toch wel flinke gevolgen heeft voor Donkerbroek. Hoe komt het bijvoorbeeld met de overlast van het viaduct? Daarom: laat u informeren en plan een bezoekje aan het infocentrum.
Ook kunt u veel informatie vinden De nieuwe ligging van de N381op de volgende websites:

N381 site Provincie Fryslân
Stichting Behoud buitengebied Wijnjewoude en omstreken

Op beide sites vindt u de nodige argumenten en informatie om tijdens komende gespreksavonden goed op de hoogte te zijn.

Geplaatst op: 18 Oktober 2006

terug