Nieuws - Gerenoveerde Gymzaal geopend

Het was voor gymminnend Donkerbroek een belangrijke dag, de vrijdag 3 november j.l. De ingrijpend gerenoveerde gymzaal werd officieel geopend, waarna de vele aanwezigen de zaal konden bewonderen.

Goed half vier stonden er buiten het gebouw al velen te wachten op de komst van de burgemeester. Jong en oud waren gekomen om getuige te zijn van het historische gebeuren. De kinderen, zelfs de kleinsten, waren voorzien van een luchtballon + naamkaartje

Voor een enkel kind was de spanning van het moment mogelijk te groot, want enige ballonnen kozen tè vroeg voor de richting naar de blauwe lucht. Toen (eindelijk) de edelachtbare vrouwe Tineke Nicolaï, burgemeester van Donkerbroek, was gearriveerd kon het officiële gedeelte beginnen.

Gemiste kans

In een korte toespraak verwoordde de edelachtbare de vreugde die gepast is op een dag als vandaag. Een kritische noot richting het gemeentebestuur van Ooststellingwerf ontbrak echter niet. Ze zei het te betreuren dat de renovatie niet aanleiding was geweest om van de gymzaal een sportzaal te maken. Een gemiste kans volgens haar. “Maar, een gegeven paard ……., dus laat ik de gymzaal nu maar gaan openen”, zo sprak ze. De daad bij het woord voegend knipte ze een rood lint door dat de toegang tot het gebouw belemmerde. Ondertussen waren de vele tientallen ballonnen losgelaten.. Vanwege de geringe wind kwamen enkele helaas niet verder dan het belendende perceel!

Na de opening werden er in de nieuwe zaal Acrodemonstraties gegeven door Jorrit en Rik, Iris en Enestia, en Nicole, Gejanne en Carina. De presentatie was in handen van (juf) Bernou Veenstra. Onder de aanwezigen troffen we meerdere al dan niet al oudgedienden op het gebied van Gymnastiek in Donkerbroek aan. Zo zagen we Harm Bergsma, de nestor van het plaatselijke gymnastiekgebeuren. Hij was het die indertijd aan de wieg stond van het gymmen in clubverband. En dat is al vele tientallen jaren geleden. Zichtbaar genoot hij van wat er allemaal rond hem gebeurde.

Tekst en video: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 05 November 2006

terug