Nieuws - N 381: viaduct voorlopig van de baan

Viaduct voorlopig uit beeldMaandagavond 20 november j.l. was de eerste van een drietal informatieavonden over de N 381. Deze avond was bedoeld voor informatie aan klankbordgroepen (Dorpsbelangen, buurtverenigingen en maatschappelijke organisaties). Voor de pauze werd door de projectleiders een presentatie gegeven over de voortgang tot nu toe. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en de mogelijkheid tot discussie. Diverse organisaties waren vertegenwoordigd. Het blijkt dat vooral de situatie rond Donkerbroek problematisch is.

Dorpsbelang Donkerbroek sprak in felle bewoordingen haar ongenoegen uit over de procedure en communicatie. Het blijkt nu dat het eerder voorgestelde aquaduct al in november 2005 is geschrapt, terwijl de bevolking pas in de zomer 2006 daarover is ingelicht. Ook werd daarmee de met zorg opgestelde MER-rapportage, waarin het aquaduct werd voorgesteld, zonder enige toelichting terzijde gelegd. Het aquaduct zou te duur zijn. De projectleiders gaven toe dat de communicatie met de bevolking van Donkerbroek niet de hoofdprijs verdient.

West-variant in beeld

Dorpsbelang Donkerbroek is tegen het lelijke viaduct dat nu is ingetekend. Ook de projectleiders waren na het zien van de tekeningen niet overtuigd dat het viaduct voor Donkerbroek de beste oplossing is. Voorgesteld werd om binnenkort om tafel te gaan en de situatie nogmaals te bekijken. Daarbij staan alle opties nog open. Naast de huidige plannen voor de tracé-loop (voor Stichting Ontwijk langs), zal ook nog worden gekeken naar een mogelijke West-variant, die achter het wandelbos Ontwijk langs zou kunnen. Afgesproken werd in samenspraak met Dorpsbelang Donkerbroek en de bevolking tot een aanvaardbare oplossing te komen. Komende woensdag, 22 november, is er in Hotel Restaurant "Het Witte Huis" opnieuw een informatieavond over de N 381. Dan zullen de projectleiders uitleg geven aan de bevolking over het trajectdeel Moskoureed - Drentse grens. Aanvang 19.45 uur. Donderdagavond 23 november komt het deel Drachten - Moskoureed aan bod. De bevolking is dan welkom in het MFC, Meester Geertswei 4 in Wijnjewoude, aanvang daar is 20.00 uur.

Geplaatst op: 21 November 2006

terug