Nieuws - Roerige informatieavond N381

Of toch een west-variant?De informatieavond over de N381 in Het Witte Huis is woensdagavond roerig verlopen. Waar de organisatie had gerekend op ca. 140 bezoekers bleek de zaal overvol met bijna 200 bezoekers. De projectgroep gaf voor de pauze, net als maandagavond toelichting op de vorderingen tot nu toe, hier en daar visueel gemaakt met voorlopige schetsen van de nieuwe situaties. Duidelijk werd ook dat het traject Donkerbroek-Oosterwolde Noord opnieuw zal worden bekeken. Het huidige voorkeurstracé inclusief viaduct bij Donkerbroek blijkt toch negatiever uit te vallen dan eerder gedacht.

Met name het viaduct voldoet niet, maar er is ook aan de oostkant een mogelijk archeologisch waardevolle pingoruïne gevonden. Die zou voor de weg een risico vormen. Het plan is nu om ook eventuele west-varianten te onderzoeken en daar een Milieu Effect Rapportage (MER) van te maken, zodat de verschillende opties uiteindelijk naast elkaar kunnen worden gelegd. Vanuit de zaal werd daar direct op gereageerd. Een west-variant zou voor een deel de dit jaar afgesloten Ruilverkaveling in dat gebied teniet doen, en dat is onacceptabel. Anderen vonden dat de verdubbeling van de N381 juist veel sluipverkeer zou opleveren, met name binnendoor op het traject Donkerbroek-Haule-Veenhuizen-Assen. Zeker is in ieder geval dat het allemaal nog zeer onzeker is. Donkerbroek-Oosterwolde Noord zal voorlopig buiten de besluitvorming worden gehouden. Samen met de bevolking en Dorpsbelang Donkerbroek wil de Projectgroep uiteindelijk tot een oplossing komen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn een voor iedereen acceptabele oplossing te vinden.
Of toch.....misschien is een aquaduct zo gek nog niet!

Geplaatst op: 22 November 2006

terug