Nieuws - Sinterklaas bezoekt Donkerbroek

Met een kleine vertraging meerde hedenmiddag 25 nov. Sinterklaas aan in Donkerbroek. Ach, wie zal de goedheilig man de vertraging kwalijk nemen in deze voor Hem zo drukke tijd?

Al om 13.15 uur hadden zich vele kinderen met hun voorgeslacht verzameld bij Café De Vosseheer. Ter verhoging van de sfeer speelden leden uit de beide plaatselijke korpsen de bekende Sinterklaasliederen.Toen (eindelijk) het ‘Zie ginds komt de stoomboot’ klonk gingen alle neuzen in dezelfde richting. Vanuit Petersburg naderde een (stoom?)boot met daarop/-in de Heilige en Zijn helpers. Even leek Pluvius de binnenkomst in het honderd te willen gooien. De paraplu’s waren (helaas) niet te vergeefs meegenomen. Gelukkig sloot Pluvius na korte tijd weer de wolken.

Het aanmeren en ontschepen verliep, ondanks het stormachtige weer, voorspoedig. De burgemeester van Donkerbroek, de edelachtbare vrouwe Tineke Nicolai, verwelkomde de Monseigneur en Zijn bedienend personeel. Geheel in overeenstemming met de verwachtingen bij de aanwezigen zei Sinterklaas blij te zijn ook Donkerbroek weer te kunnen aandoen. “Een goede beslissing, als ik hier al die kinderen weer zie”, zo sprak Hij.

Naar Pro Rege

Begeleid door de plaatselijke muzikanten en gevolgd door de vele kinderen en hun (over)(groot)ouders maakte de Sint, zoals immer gezeten op Zijn schimmel, een ware zegetocht door het dorp naar Pro Rege. Het peloton Pieten zorgde voor veel hilariteit en voor gevulde magen. Op de vraag van uw reporter of het gerucht dat de Sint gevraagd is te adviseren bij de kabinetsformatie juist is, antwoordde Hij: “Het is juist, maar Ik heb het verzoek niet ingewilligd, immers er wachten veel kinderen op mij”.

In Pro Rege werden Sint en de vele kinderen met hun begeleiders welkom geheten door Lies Siegersma. Vervolgens onderhield de Sint zich met de kinderen, die hem o.a. een via deze site verkregen kleurplaat ingekleurd aanboden. Natuurlijk werden er, om de Sint te behagen, wederom meerdere liederen uit het Sinterklaasliedboek ten gehore gebracht. Goed 15.00 uur, onder de klanken van “Dag Sinterklaasje”, trok de Sint zich terug tussen de coulissen om zich met vliegende vaart naar een volgende afspraak te spoeden. Voor de kinderen van Donkerbroek een onvergetelijke middag. En? Vanavond mag de schoen, c.q. klomp worden gezet. Naast een video zijn er ook nog foto's gemaakt van deze happening.

Tekst en video: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 25 November 2006

terug