Nieuws - Boek "100 jaar De Peggebult" gepresenteerd

Vrijdagmorgen 2 februari j.l. kon de vlag (weer) uit bij de Chr. Basisschool De Peggebult, alhier. Reden: het lang verbeide jubileumboek 100 jaar "School met den Bijbel" Donkerbroek 1906-2006 zou gepresenteerd worden. Schoolkinderen, personeel, reüniecommissie, oud-leerlingen, de pers, enfin, ieder die bij zo’n belangrijke gebeurtenis aanwezig dient te zijn was present. 

Aanbieden eerste exemplaren

Tegen kwart voor elf verzamelde men zich op het schoolplein. Meester Anne Visser heette allen welkom en begeleidde, in een gesprek met de kinderen, de aanwezigen naar hèt moment waarvoor iedereen toch was gekomen: de uitreiking van de twee ‘eerste’ exemplaren van het boek. Het eerste 'eerste' exemplaar werd overhandigd aan de oudste oud-leerling, nl. de ondanks zijn zeer hoge leeftijd (98 jaar!) nog zeer krasse Roel ten Hoor. Hij was daarvoor speciaal uit Drachten gehaald. Onder indruk van het gebeurde aanvaardde hij in dank het boekwerk. De school kreeg het tweede ‘eerste’ exemplaar . De nestor onder de docenten, meester Anne Visser, mocht het in ontvangst nemen.

Inhoud jubileumboek

Het jubileumboek van 100 jaar CBS De PeggebultEen team van 6 personen heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan de totstandkoming van het 64 pagina’s (A4 formaat) tellende boekwerk. We noemen: Anne J. van der Helm beschreef de 100 jaar geschiedenis van de school. Bijna een halve meter notulenboeken moesten daarvoor worden gelezen. Het onderdeel betreffende de 2e W.O. (1940-1945) verhaalt op indringende wijze de moeiten en zorgen welke bestuur en personeel toen hadden. Hille Eppinga en Gerko Friso interviewden oude en jonge oud-leerlingen van de school. Soms ontroerende, soms hilarische stukjes orale geschiedenis. Het fotowerk was in goede handen bij Roel Veldkamp, zijn zoon Lenny voerde de redaktie en Tjeerd Oldersma verzorgde ontwerp en layout. Overigens, niet slechts de afgelopen 100 jaar krijgen aandacht. De laatste pagina’s bevatten een (foto)verslag van de festiviteiten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in mei 2006. In het nieuwsarchief en fotoboek van deze site is daarvan ook nog het een en ander te bewonderen.

Eerste schoolgebouw

Het middelste gebouw is het eerste gebouw van de schoolOp deze plaats willen we, voor wat de inhoud van het boek betreft, verder niet uit de school klappen. Men kope het boek, leze het en beleve de 100 jaar geschiedenis van de school. Een uitzondering maken we voor de bijzondere foto op pagina 7. Van het eerste schoolgebouw was nauwelijks bekend hoe het er had uitgezien. Een enkele zeer oude oud-leerling wist nog iets erover te vertellen. Afbeeldingen waren er niet, totdat er, vlak voor het ter perse gaan van het boek, een prentbriefkaart uit ca. 1915 opdook met daarop o.a. het eerste schoolgebouw.

Verkrijgbaarheid van het boek

De voorintekenaars kunnen het boek ophalen of krijgen het toegezonden. Behoort u niet tot hen, maar bent u wel nieuwsgierig gemaakt, nou, geen probleem, het is vanaf vandaag, zaterdag 3 februari, verkrijgbaar bij Vogelzang’s Snuffelhoek: Prijs(je): € 10,--.

Zie ook het fotoverslag van de presentatie van het jubileumboek.

Tekst: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 03 Februari 2007

terug