Nieuws - Website 1 jaar in de lucht

De Dorpswebsite van Donkerbroek was op 1 februari j.l al weer 1 jaar in de lucht. Een succesvol jaar, want niet minder dan 33.780 bezoekers wisten donkerbroek.nl te vinden. Al die bezoekers openden samen 141.303 pagina's, wat neer komt op gemiddeld 4,2 pagina per bezoek. Dat betekent dat de gemiddelde bezoeker ook regelmatig even rondkijkt op de site. Op de grafiek is te zien dat er heel veel bezoekers waren ten tijde van de reünie van CBS "De Peggebult". In de zomer is de site een paar weken uit de lucht geweest vanwege een crash. Daarna is het aantal dagelijkse bezoekers eigenlijk alleen maar gestegen. Er is momenteel een vaste kern van rond de 150 bezoekers, die dagelijks even de website bezoekt, met uitschieters van boven de 200 unieke bezoekers per dag. Dat is best wel veel voor een dorp als Donkerbroek! 

Ook bezoekers uit het buitenland

Maar onze bezoekers komen niet alleen uit Donkerbroek of Nederland: de website wordt ook bezocht vanuit Denemarken, Amerika, België, Duitsland, Canada.....ja zelfs vanuit Egypte, Ivoorkust en de Philipijnen. Welke pagina's worden het meest bezocht? Natuurlijk de openingspagina, waar de nieuwitems op staan, en het fotoboek. Naast het gastenboek en de dorpsagenda wordt vooral Marktplaats Donkerbroek erg veel bezocht: uniek voor een dorpswebsite.

Dorpsagenda nog beter benutten

We zijn dan als websitegroep ook best wel trots dat de site zo goed loopt. Maar helemaal tevreden zijn we nog niet. De dorpsagenda bijvoorbeeld kan nog veel beter worden benut. Iedere vereniging of individu, die belangrijke data heeft, al is het ook zelfs een jaar vooruit, geef ze door aan de website. Zodoende zullen veel minder vaak belangrijke vergaderingen, evenementen of gebeurtenissen tegelijk worden gepland, en kan iedereen met iedereen rekening houden. Verder kunnen veel vaker dan nu gebeurt belangrijke Nieuwsitems aangeleverd worden. Liefst met foto('s), zodat er een leuk artikel op de website kan worden gemaakt. Belangrijk daarbij is dat het zo snel mogelijk na de gebeurtenis wordt opgestuurd naar donkerbroek@gmail.com, omdat de nieuwswaarde natuurlijk na verloop van tijd steeds minder wordt. Zelf proberen we ook alert te zijn, en ook zo veel mogelijk belangrijke gebeurtenissen te bezoeken.

Sport: alleen speciale prestaties

Waarschijnlijk heeft u al opgemerkt dat de wekelijkse sportactiviteiten niet op de Dorpswebsite worden vermeld. We hebben daarvoor gekozen, omdat er altijd wel sportnieuws is, en die uitstekend past op de eigen websites van de sportverenigingen. Dit neemt niet weg dat als er een kampioenschap of een bijzondere prestatie van een sporter of sportploeg uit Donkerbroek is, wij dat nu juist wel weer graag op de site zetten.

Planning

De komende maanden gaan we verder met het uitbouwen van de site. Daarbij zullen we met name ook kijken naar de informatie voor toeristen, die Donkerbroek in de zomer weer willen bezoeken. En samen met uw/jullie bijdragen weten we zeker dat de website van Donkerbroek het komende jaar tenminste net zo goed zal worden bezocht als het afgelopen jaar.

Geplaatst op: 13 Februari 2007

terug