Nieuws - IN DE KIJKER: Damclub Donkerbroek

Wie kent het niet, één van de oudste bordspelen ter wereld. Het spelletje met de witte en zwarte schijven. Concentratie aan het dambordDammen! In Nederland wordt al sinds de 16e eeuw gedamd. Uit archeologische vondsten is gebleken dat reeds lang voor onze tijdrekening het bordspel al bestond. De oudste vondst is een lemen bord, dat was verdeeld in ruiten. Dit oud- Egyptische bord wordt geacht zo’n 5000 jaar oud te zijn….

Damclub Donkerbroek

Over onze eigen damclub hier in Donkerbroek schrijft Namle Otter: “Het is zeer waarschijnlijk dat de eerste damclub in Donkerbroek is opgericht vlak na de 2e W.O. Een precieze datum is helaas niet bekend. Vaak werd er gewoon bij iemand thuis een potje gespeeld. Er werd dus nog geen archief bijgehouden. En vanzelfsprekend zijn er dus geen notulen voorhanden.”

Samenwerking

damclubOmdat er in 1981 spijtig genoeg te weinig leden waren in eigen dorp om zelfstandig door te kunnen gaan, is er toen een samenwerking aangegaan met Oosterwolde. De clubs zijn zo enkele jaren samen opgetrokken. Het ene jaar werd het spelletje in Oosterwolde gespeeld, en het andere jaar in Donkerbroek. In september 1984 waren er weer voldoende enthousiastelingen in Donkerbroek, zodat er vanaf toen weer zelfstandig verder kon worden gegaan.

Oud en jong

Namle Otter is met zijn leeftijd van over de 80 jaar het oudste lid. Dhr. Otter is al lid vanaf 1950. Daar tegenover staat met zijn bijna 30 jaren, het jongste lid Gerben Poortinga. In de zestiger en zeventiger jaren had de club een vrij grote afdeling jeugd. Toen zijn er wel 20 jonge dammers actief geweest. Het is toentertijd zelfs mogelijk gebleken drie keer het jeugdkampioenschap van Friesland binnen te halen! Eén van de jeugddammers die toen het meeste succes had in deze denksport was toch wel wijlen Bouke Bies. Hij is in 1977 zelfs jeugdwereldkampioen geworden. Een hele prestatie!

Minder gebruikelijke methodes

Om jonge dammertjes enthousiast te maken, paste men ook wel eens minder gebruikelijke methodes toe. Als je iemand een overwinning gunde, aaide de leider hem wel eens over de bol als er gevaar dreigde, en dan wist hij dat hij uit moest kijken. Er werd voor een overwinning ook dikwijls een zakje patat beloofd en dan werden de sterren van de hemel gespeeld.

Jeugdleden

In heel Ooststellingwerf zijn er op dit moment maar twee clubs actief, Haulerwijk en Donkerbroek. Er is een dammenhele goede verstandhouding tussen beide clubs. Regelmatig worden er vriendschappelijke wedstrijden gehouden.

Damclub ‘Donkerbroek’ heeft op dit moment 13 leden, hiervan wonen er zeven in Donkerbroek en de rest komt uit de omgeving, voornamelijk uit Oosterwolde. De club wil heel graag meer leden hebben. Vooral een aantal jeugdspelers erbij zou helemaal geweldig zijn. Er is zelfs gelegenheid om iemand de kunst van het dammen wat bij te brengen. Het contactadres hiervan is bij de club wel bekend..

Tot slot

Tot slot nog iets wat we niet moeten vergeten. Zeer recent is het 1e team gepromoveerd naar de 1e klasse. In en tegen St. Johannesga moest gewonnen worden om te promoveren. Door het afvallen van twee leden werd de hulp ingeschakeld van het 2e team. Deze hulptroepen bestonden uit dhr. H. Klooster en dhr. H..L. Hoks. Met een mooie damzet was het nogal vlug gedaan met de tegenstander van dhr. H. Klooster. De partij van dhr. J.D. Klooster verliep iets minder voorspoedig, wat de voorsprong snel deed verdwijnen. Eerder genoemde heer Otter was in zijn element, het eindspel, met een 3-3 stand toch nog in winst omzetten, dat is des Otters! Dhr. J. Smid kwam ook een steen voor, maar moest hem toch weer inleveren. Met de bedoeling er zelf beter van te worden gunde Smid zijn tegenstander een dam. Zijn opzet lukte en ook deze partij werd een winstpartij. Tenslotte sleepte G. Poortinga er een remise uit, waardoor dhr. H. Hoks ook aan remise genoeg had om met een winst van 8-4 huiswaarts te keren. Het 2e team verloor met 7-5 van Lemmer. Met wat hulp van St. Johannesga, die met grote cijfers verloor, kan het zijn dat behoud in de 2e klasse op het nippertje een feit is gebleken…

Geschreven door: Jenny Veenstra

Met dank aan: Wim de Jager

Geplaatst op: 21 Februari 2007

terug