Nieuws - Solisten gloriëren bij uitvoering Excelsior

De jaarlijkse uitvoering van ExcelsiorZaterdagavond j.l. hield de muziekvereniging ‘Excelsior’ haar jaarlijkse uitvoering. Traditiegetrouw (natuurlijk) in de grote zaal van Het Witte Huis. Door omstandigheden kon de vaste dirigente Petra Roodenboog niet voor ‘haar’ orkest staan. Oud-dirigent Jack Idsinga verving haar. 

Excelsior goes solo

Nadat het ‘Koraal 97’ was gespeeld kon de speaker Riet v.d. Hengel in haar begroetingswoord toezeggen dat de vereniging vanavond zou laten zien èn horen hoe een fanfare in elkaar zit. Door meerdere muzikanten te laten soleren kon men kennis maken met de instrumentale samenstelling van een fanfare. Vervolgens speelde het orkest het door Willy Fransen gecomponeerde ‘Villa Wertha’, waarin op subtiele wijze fragmenten van het Nederlandse en Belgische Volkslied zijn verwerkt.

Solo op bugel

Mariska Menken en Eline Neimeyer openden het optreden der solisten. Begeleid door het orkest vertolkten zij, met een warme klank, het oorspronkelijk door Barbara Streisand en Celine Dion gezongen lied ‘Tell Him’. Als overgang naar het volgende solistische optreden speelde het orkest een mars, nl. ‘Drumbo’, 1n 1976 door Wim Laseroms gecomponeerd.

Solo op saxofoon

Is de bugel de basis in de fanfare, de saxofoon is eigenlijk een ‘vreemde eend in de bijt’. Wel, Jantsje van der Zee, begeleid door het orkest, soleerde op altsax in het nummer ‘’You needed me’ van Randy Goodum. Misschien we een ‘vreemde eend in de bijt’, maar het klonk goed! Het stemde goed met de koperinstrumenten.

Solo ‘Motor van de fanfare’

Zo worden ze wel genoemd, de slagwerkers/sters in het orkest. Met de dirigent vormen zij de fundering van het orkest. Nou, in ‘Fascinating Drums’ konden ze hun hart ophalen en de toehoorders verrassen. Die ‘ze’, dat zijn: Hette + Tjitske + Hette Albert (allemaal Teijema’s) en de invaller Johan van der Meer. Waarom invaller? Wel, de avond vóór de uitvoering had Hendrik Jan van Zanden zijn pols gebroken. En dan ‘slaat’ het zo moeilijk. Vandaar. Het werd een spetterende solo.

JongsteSolo op bugel solist

Na de pauze beklom de jongste solist, nog maar 1 ½ jaar leerling op bugel, nl. Carla Menken, de bühne. Samen met haar zuster Mariska speelde zij op aandoenlijke wijze enige liedjes en verdiende daarmee terecht applaus.

Jubilarissen

De jubilarissenVoordat het grote orkest verder ging werden twee leden op ‘slinkse wijze’ verleid mee te komen naar het grote toneel. Zo te zien geheel nièt tot hun verrassing kregen Roelie Soepboer en Ietje van Zanden te horen dat ze samen nu al 80 jaar meeblazen bij ‘Excelsior’, waarvan ieder 40 jaar. Dat mocht niet ongemerkt voorbijgaan. Een official van de KNFM, afd. Friesland, reikte de bondsinsigne aan. Zo te zien tot tevredenheid van de ontvangsters.

Opnieuw solist

Hoe ver je het kunt schoppen op bugel demonstreerde Margot Booyink. Begeleid door het orkest speelde ze de door Ennio Morricone voor de film ‘The Mission’ (1986) gecomponeerde song ‘Morricone’s Melody’.
Ter afwisseling volgden twee nummers zonder solisten. Eerst werd gespeeld ‘Feeling good’, een heel oud stuk, behorend tot de categorie Jazz, maar ook bekend van de reclame. Vervolgens: het ‘Largo From The New World Symphony’ van Antoin Dvarak.

Wederom solisten

Het zgn. scherpkoper binnen het orkest zorgt voor helderheid. Hiertoe behoren de trompetten. In ‘Trumpets Wild’, van Henk van Lijnschoten, demonstreerden (ook nu weer met orkest) Marjan van Dijk, Jinke Dros en Amarinske Kalsbeek dat er inderdaad veel, maar vooral mooi geluid uit een trompet valt te halen.

De avond werd besloten met de titelsong van de film ‘Pirates of the Caribbean’. Een nummer dat de zustervereniging ‘De Bazuin’ twee weken geleden ook op het programma had staan. Als toegift werd een nummer gespeeld waarvan uw recensent helaas de naam is vergeten.

Bloemen waren er tenslotte voor de ‘opperspreekstalmeester’, de (inval)dirigent en de (inval)drummer.
‘Excelsior’ kan terugzien op een geslaagde avond. Benieuwd hoe het orkest ons volgend jaar zal verrassen.

Tekst en foto's: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 26 Maart 2007

terug