Nieuws - IN DE KIJKER: Biljartvereniging ‘Sin en Wille’

Kort geleden was ik te gast bij de enige biljartvereniging die Donkerbroek rijk is. Ik moet zeggen dat ik er zeer leden Sin en Willegastvrij en met koffie werd ontvangen. Ook door de binnen druppelende leden werd met het bakje zwarte vocht begonnen. Biljartvereniging ‘Sin en Wille’ werd in 1995 officieus opgericht. Op 27 mei 1999 zijn toen ter tijd Douwe Anne de Jager, Anne Visser en Willem Pieter Gerbrandy bij de notaris geweest. Zij hebben toen de Akte van oprichting getekend. Wat een biljartvereniging doet moge duidelijk zijn. Maar hoe is deze nobele sport ontstaan?

Het biljartspel

Biljart is een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten stok, de keu genaamd, ballen in een Lid Frans van Dreumelrechthoekige bak met lage randen, het biljart (de tafel), kunnen worden bespeeld. Daarbij mag met de punt van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op zijn beurt de overige ballen hoort te raken.
Het biljartspel kent een lange en rijke geschiedenis. Het spel werd gespeeld door koningen en burgerlui, presidenten, dames, heren, en oplichters evenwel. Het spel is ontstaan in Noord Europa, waarschijnlijk Frankrijk, in de 15e eeuw en werd aanvankelijk als een veldsport gespeeld.

Het biljartspel verhuisde naar binnen op een houten tafel, welke bekleed was met een groen kleed. Dit om het gras na te bootsen. Rondom de tafel werd een simpele lat bevestigd. De ballen werden geschoven, in plaats van gestoten, met een houten stok. De term biljart is waarschijnlijk afkomstig uit het Frans en is waarschijnlijk samengesteld uit de woorden "bille" van bal en "art" van kunst.
 

Een avondje uit!

Gelukkig hoeft onze vereniging het spelletje niet meer met een ouderwetse houten stok te spelen. Sommige leden zijn zelfs in bezit van een eigen keu. Ook de ‘tafel met simpele lat’ is inmiddels vervangen door twee zeer degelijk uitziende biljarttafels. Dat betreffende club een gezellige club is werd mij al snel duidelijk. De heren noemden in het anderhalf uur dat ik er mocht vertoeven meerdere malen ‘dat het echt een avondje uit is!’ Er worden hele verhalen door gesproken met een lach en een traan.

De speeluurtjes worden verdeeld over de vrijdagmiddag en de vrijdagavond. Op mijn vraag hoe lang de mannen de mat bespelen op zo’n avond, reageren de heren lachend. “Dat hangt van de sfeer af, hoe gezelliger het wordt, hoe later de deur achter ons dicht gaat. En sinds er Jägermeister wordt geschonken is het eerder wat later dan vroeger….”

In de avonduurtjes is het zaaltje meestal gevuld met zo’n 9 leden. Op de vrijdagmiddag komen er ongeveer 10 mannen. Zo’n 19 leden telt de vereniging dus op dit moment. Dat dit enkel mannen zijn vinden de heren wel jammer. Het is zeker wel eens geprobeerd om er een groepje vrouwen bij te krijgen, maar dit was helaas geen lang leven beschoren. Wie weet wat er in de toekomst nog gaat gebeuren….

Toekomst

Jongste lid Jeroen SoepboerOver de toekomst gesproken…. Die ziet er niet altijd heel rooskleurig uit voor ‘Sin en Wille’. De onkosten voor materiaal en zaalhuur rust als een last op de schouders. Ook dit seizoen moet er noodgedwongen eerder met de ‘avondjes uit’ worden gestopt, omdat het gewoonweg financieel niet langer haalbaar is. Het budget is helaas maar toereikend voor een dertigtal middagen/avonden per seizoen. De zomerstop is hierdoor wel heel erg lang…. Dat de gemeente hierin niet een positieve rol wil spelen wordt door sommige leden als zeer negatief ervaren. In 2002 werd de subsidieaanvraag binnen het kader van ‘Flankerend Ouderenbeleid’ bijvoorbeeld afgewezen.

Erg jammer vond ik het, om te zien dat er geen jeugd aan de tafel stond. (jongste lid is 31 jaar..) Hopelijk komt hier in de toekomst verandering in. Want laten we eerlijk zijn, biljarten blijft toch een zeer kunstig, attractief spelletje. En met een beetje ‘sin en wille’……

Tekst & foto's: Jenny Veenstra. Met dank aan: Biljartvereniging 'Sin en Wille' 

Weet u nog een leuk idee voor de rubriek 'In de kijker'.... Laat het ons weten!

Geplaatst op: 09 Mei 2007

terug