Nieuws - Nieuws van de Dorpskrant

De redactie van de Dorpskrant verzoekt een ieder vriendelijk maar dringend om de stukjes voor "Op 'e Hichte" op tijd in te leveren. Het komt af en toe voor dat (belangrijke) artikelen niet (kunnen) worden geplaatst, doordat ze niet of niet op tijd ontvangen zijn per mail.  

Kopij inleveren uiterlijk 21 mei

Tussen de uiterste inleverdatum (deze maand 21 mei) en de verschijningsdatum wordt een tijdmarge aangehouden om de krant in elkaar te zetten. Soms kan het niet anders dat stukjes later dan de inleverdatum worden ingeleverd. Maar er is dan geen garantie dat het kan worden geplaatst. Neem bij twijfel even contact op met iemand van de redactie. Het mailadres van de dorpskrant is dorpskrant.opehichte@hotmail.com.

Versterking

Nog steeds zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers. Immers vele handen maken licht werk! Zijn er mensen in Donkerbroek en omgeving, die ook vinden dat "Op 'e Hichte" moet blijven bestaan, en die wat feeling hebben met het schrijven van een artikel, het afnemen van een interview, of het schrijven van een verslag van een evenement? Reageer! Hoe meer vrijwilligers, hoe minder tijd het iedere maand per vrijwilliger kost om een interessante en leesbare Dorpskrant in elkaar te zetten. Want we willen toch allemaal "Op 'e Hichte" blijven?

Geplaatst op: 16 Mei 2007

terug