Nieuws - Turfroute-seizoen 2007 weer van start

De Turfroute op een vroege zaterdagmorgenOp 16 mei j.l. om 11.00 uur passeerde de eerste boot Sluis 1 in de Tjonger. Daarmee is het vaarseizoen op de Turfroute weer van start gegaan. In Donkerbroek levert dat 's morgens altijd mooie plaatjes op. Terwijl moeder eend met haar kroost op de voorgrond zwemt maken de schippers hun boten klaar voor de tocht richting Gorredijk.

Rond 09.00 uur verzamelen de reislustigen onder hen zich voor de brug voor de eerste doorvaart van de dag.

Vaartversmalling?

Vaartversmalling in de TurfrouteOp de laatste ledenvergadering van Dorpsbelang Donkerbroek hebben we van de voorzitter J. Have van de Nije Kompanjons kunnen horen dat er plannen zijn voor de verbetering van de Turfroute. Deze zijn hard nodig om de Turfroute aantrekkelijk te houden voor de pleziervaart. Daarbij gaat het onder andere over een grotere diepgang, zodat ook grotere boten de route kunnen varen.
Echter op bovenstaande foto lijkt ook de breedte een probleem te kunnen worden. Bij nadere bestudering blijkt de oplossing gelukkig heel simpel: goed de vaart schoonhouden!

Wilt u meer weten over de plannen van de Nije Kompanjons? Ga naar hun website en bekijk hun nieuwe folder "Turfroute nieuwe stijl".

Geplaatst op: 19 Mei 2007

terug