Nieuws - Rode licht met bericht

Het stoplicht voor de brug....Het mooie weer van de afgelopen dagen deed veel pleziervaarders besluiten het ‘ruime’ sop der binnenlandse waterwegen op te zoeken.. Ook op de Turfroute was het een drukte van je welste. Donkerbroek, gelegen aan de Opsterlandse Compagnonsvaart, pikte een graantje mee.
Ook al worden in dit jaargetijde de bruggen en sluizen in het weekend bediend, menigeen koos er voor het anker uit te werpen in ons dorp. Bij het sanitaire gebouwtje aan de Vaart O.Z. lag het afgelopen weekend een lange stoet boten/bootjes aangemeerd, terwijl de varensgasten zich vermaakten aan de ‘kade’, dan wel in het grote gazon

Wacht tot het rode licht gedoofd is......

Voor degenen die verder trokken ging, ook op zondag, meerdere malen de brug in het centrum van het dorp omhoog.Dan was het wachten voor de wandelaars/fietsers/automobilisten. Soms kon dat wel even duren en bleef het rode licht maar branden.
Zaterdag j.l. moet het wachtenden zijn opgevallen dat onder het rode licht een mededeling was aangebracht. We willen daarvan op deze plaats melding maken. Hierbij treft u een foto aan van het rode licht met bericht. Wachtenden zullen zich, net zoals u wellicht momenteel, in de ogen hebben gewreven en zich afgevraagd hebben: “Lees ik het nu goed of niet?”. Ja, het is toch echt waar. Kijkt u maar eens naar de uitvergroting die eveneens hier is geplaatst. 
WACHT tot het rode licht gedoofd is.....Het bericht gaf, zoals wij bemerkten, aanleiding tot enige verwarring en, na korte tijd, tot een niet geringe hilariteit. Een enkele wachtende had het niet direct door en ging het bericht becommentariëren.
Onduidelijk is wie het bord heeft/hebben geplaatst. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de plaatselijke vertegenwoordiger van de Nije Kompanjons (exploitant Turfroute) dit bord heeft aangebracht. Zodra er meer bekend is kunt u dat in deze kolommen lezen. Zoals ook in andere gevallen houden wij u op de hoogte.

Tekst en foto's: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 12 Augustus 2007

terug