Nieuws - Hervormde kerk Donkerbroek mogelijk ouder

Diverse vondsten onder de vloerBij restauratiewerkzaamheden zijn vorige week in de Hervormde kerk van Donkerbroek enkele verrassende ontdekkingen gedaan. Onder de vloer zijn stukken fundering gevonden die de grens tussen kerk en koorruimte aangeven van voor de reformatie. Voor de huidige preekstoel zijn twee funderingsstukken aangetroffen, die waarschijnlijk de fundering van het altaar zijn geweest. De fundering bestaat uit met schelpkalk opgemetselde kloostermoppen van diverse maatvoering. Voor de buitendeur ligt nog een altaarsteen als stoep.

Momenteel onderzoek naar ouderdom kerk

Verder zijn bij opgravingen onder de vloer diverse oude munten gevonden. Ook werd door de vondst van een grafkistenhengsel bevestigd dat er ooit in de kerk werd begraven. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de ouderdom van de kerk aan de hand van de opgravingen en de kapconstructie. Het zou maar zo kunnen zijn dat de kerk stamt uit de 15e of zelfs de 14e eeuw. Daarmee is de veronderstelling dat er ooit een nog ouder kerkje heeft gestaan bij een oud kerkhof dat vroeger lag aan de Balkweg wel ontkracht. Mocht de kerk inderdaad ergens in de 14e of 15e eeuw gebouwd zijn dan sluit dat  goed aan bij de eerste datum dat Donkerbroek in oude documenten opduikt: 13 juli 1408.

Zie voor een meer uitgebreid bericht de kerkwebsite.

Geplaatst op: 25 Oktober 2007

terug