Nieuws - Decemberverlichting Herenweg vernieuwd

Decemberverlichting Herenweg vernieuwdDe Handelsvereniging Donkerbroek heeft vorig jaar het initiatief gestart om de decemberverlichting in Donkerbroek wat meer uitstraling te geven.

Doordat het winkelbestand de laatste jaren toch aanzienlijk is ingekort zijn er grote gaten ontstaan tussen de geplaatste verlichtingspalen aan de Herenweg en is er geen sprake meer van een geheel. De decemberverlichting geeft toch een bepaalde sfeer aan het dorp en het zou jammer zijn dat ook dit dreigt te verdwijnen.

De Handelsvereniging heeft in het afgelopen jaar bekeken of er draagvlak was om de verlichting op een andere wijze te benaderen, namelijk meer vanuit het gezamenlijk belang. Diverse partijen zoals De Nachtdravers, Dorpsbelang, Stichting Ontwijk en de betrokken Buurtverenigingen bleken positief.

(Financiële) hulp van diverse kanten

De kosten van de verlichting zijn deels voor rekening van de Handelsvereniging, maar ook de Nachtdravers, Stichting Ontwijk en Dorpsbelang hebben toegezegd financieel bij te dragen. Daarnaast zullen de Nachtdravers hulp bieden bij het klaar maken van de verlichtingspalen en wordt er nog een beroep gedaan op vrijwilligers (o.a. via De Bijspringer, maar een ieder die mee wil helpen kan zich ook melden bij de Handelsvereniging).

Stichting Boat biedt ruimte aan voor het klaarmaken van de palen en Stichting Ondernemerscentrum Donkerbroek heeft ruimte aangeboden voor de opslag van de palen.

Als laatste wordt nog een beroep gedaan op de aanwonenden voor het toestaan van het plaatsen van een paal en het leveren van de stroom. De kosten voor de stroom worden per seizoen geschat op € 7,- a € 8,-. De palen worden geplaatst met tijdschakelaar zodat alle palen gelijktijdig aan- en uit zullen gaan. De Herenweg is dan weer klaar voor menig sfeervolle decemberavond.

Geplaatst op: 25 Oktober 2007

terug