Nieuws - Woningbouw aan de Schoolstraat van start

De schoolstraat wordt verlengd tot voor de woningenEen paar maanden later dan was aangekondigd zijn de voorbereidingen begonnen voor de woningbouw aan de Schoolstraat. Allereerst wordt nu de infrastructuur aangelegd (straat en riolering). Zodra dit klaar is wordt het bouwterrein bouwrijp gemaakt en kan worden begonnen met de bouw van 4 levensbestendige woningen.

Daarna sloop en nieuwbouw Vicariestraat

De woningen komen met de voorzijde gericht naar de Openbare Basisschool 't Startblok. Het is natuurlijk sterk afhankelijk van de komende winter hoe snel de woningen er zullen staan. Zodra de woningen aan de Schoolstraat klaar zijn zullen deze dienst doen als wisselwoning voor bewoners van de bejaardenwoningen aan de Vicariestraat. Dan kan daarna worden begonnen met een nog groter project: de sloop van 8 bejaardenwoningen aan de Vicariestraat en de bouw van 12 nieuwe levensbestendige woningen op dezelfde plaats. Per saldo dus een winst van 8 woningen voor Donkerbroek. Daarmee wordt een deel van de wensen voor woningbouw genoemd in de Dorpsvisie Donkerbroek gerealiseerd.

Geplaatst op: 15 November 2007

terug