Nieuws - Komende maandag openbare hoorzitting N381

De N381 via de W1 variantMaandag 17 december 2007 zal om 20.00 uur in het restaurant "Het Witte Huis` in Donkerbroek een openbare hoorzitting c.q. informatieavond plaatsvinden. De projectgroep N381 zal daar uitleg geven over de MER-studie die in september 2007 is afgerond. Ook horen we dan de argumenten die hebben geleid tot de keuze van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA): de meest westelijke variant (W1).

Dat Bewonersprotest van Stichting Behoud Buitengebied Donkerbroek Westde N381 Donkerbroek dit jaar bezighoudt is duidelijk. Eerst waren er al acties tegen een viaduct, en nu het erop lijkt dat gekozen wordt voor de W1 variant hebben de meeste bewoners van Balkweg, Tjabbekamp en Hoogezand zich verenigd voor een sterk protest. De "Stichting Behoud Buitengebied Donkerbroek West" (SBBDW) stelt zich tot doel de komst van de N381 in hun woongebied te voorkomen, en de aanwezige landschappelijke en woonkwaliteiten te behouden. Is men begrijpelijkerwijze in het westelijke buitengebied fel tegen, in Donkerbroek zelf zijn ook vele positieve geluiden te horen. Zo vinden veel mensen het positief dat wandelbos en sportterreinen weer veilig te bereiken zullen zijn als de autoweg met een ruime boog om Donkerbroek komt te liggen.

LTO trekt haar bezwaren in

Vandaag (14-12) was in de Leeuwarder Courant te lezen dat de landbouworganisatie LTO haar bezwaren tegen de W1 variant heeft ingetrokken na de belofte van gedeputeerde Adema "dat de landbouw van de weg zal profiteren". De Friese Milieufederatie blijft tegen de verlegging van de N381 naar het westen.

Dorpsbelang wacht tracékeuze af

Dorpsbelang Donkerbroek houdt zich vooralsnog afzijdig, en zal pas in actie komen als het tracé definitief is vastgesteld. Dan zal in detail worden bekeken wat de gevolgen zijn voor Donkerbroek en welke best mogelijke oplossingen daarvoor kunnen worden gevonden. De conclusie is dat de uiteindelijke tracékeuze wel erg belangrijk is voor Donkerbroek. Daarom een oproep aan het gehele dorp:

laat u informeren en laat uw stem horen op maandagavond a.s!

De MER-rapportage kunt u HIER downloaden en vooraf doornemen.

In het fotoboek vindt u de verschillende tracévarianten nogmaals op een rij.

Geplaatst op: 14 December 2007

terug