Nieuws - Spilersnocht: gewoon een te gekke voorstelling

Gewoan te gek door SpilersnochtIedereen weet het vast nog van het begin van het vorige kalenderjaar. Lang voordat Spilersnocht de voorstelling Waking Ned zou spelen waren alle vier voorstellingen volledig uitverkocht. De roem ging de toneelvereniging vooruit. Velen genieten jaarlijks van een aantrekkelijke toneelvoorstelling en daardoor komt men graag terug voor de volgende productie. Ook van buiten Donkerbroek komen velen naar het Witte Huis om de verrichtingen van Spilersnocht te bewonderen. Veelal zijn de reacties zeer positief en dat doet de crew van de toneelvereniging zeer goed. Je doet het voor het publiek uit Donkerbroek en omgeving. Natuurlijk is het fijn om van de zogenaamde ‘karmasters’ van Stichting Amateurtoaniel Fryslân een goede beoordeling te krijgen. Voorop staat echter dat de dorpelingen in eigen dorp een genoeglijke toneelavond beleven.

Voorstellingen 25 en 26 januari en 1 en 2 februari 2008

Minder grote productie

Spilersnocht tijdens een repetitieavondDe leescommissie heeft in overleg met het bestuur dit jaar gekozen voor een iets minder grote productie voor wat betreft decor en aantal spelers. In tegenstelling met vorig jaar toen achttien acteurs op de bühne schitterden zullen binnenkort acht toneelspelers hun kunnen vertonen in het blijspel ‘Gewoan te gek’. Dat zijn dit jaar Goos de Jong, Ingrid de Vries, Sietse Dijkstra, Aukje van der Weij, Anna Hofstra, Wietske Klooster, Jan Nuwolt en René Dam. Samen met de souffleuses Anneke Donker en Marie Lindeboom is regisseur Tineke Nicolai vanaf september bezig om tempo, ritme, wisselwerking, mise en scène weer optimaal te krijgen, zodat het aanwezige publiek na afloop zal zeggen weer te hebben genoten van een bijzonder en vooral komisch optreden.

Achter de schermen

Achter de schermen zijn er natuurlijk weer vele handen die licht werk maken. Zo is het decor dit jaar verzorgd door Gerrit Veldkamp, Symen Timmermans, Oene Dijkstra , Inge Poortvliet en Zwannie Menger. De aankleding wordt gedaan door Marian Hettinga en Anneke Donker. De techniek is in handen van Jan Reinders, Koert Donker, Yvo Flapper en Rob van der Meijden. Zwannie en Marian doen de grime. Spilersnocht heeft op dit ogenblik een bestuur bestaande uit Ingrid de Vries, Marian Hettinga, Anneke Donker en Wietske Klooster. Dat betekent, dat men niet helemaal compleet is en naarstig op zoek is naar een vijfde bestuurslid. Wellicht zijn er nog geïnteresseerde lezers van deze website, die zich kandidaat willen stellen. U kunt zich altijd melden bij het bestuur van de vereniging.

Gewoan te gek: vermakelijk blijspel

De hoofdrolspelers van Gewoan te gekDe inhoud van het blijspel is erg vermakelijk : Lisette, Ivar, Femmie en Bram; vier ex-psychiatrische patiënten; wonen in de Huize van Speykstraat. De socio-therapeute Toos moet hen helpen om hen weer een “normaal” plekje in de maatschappij te laten vinden. De wethouder is verantwoordelijk voor de subsidie verstrekking voor Huize van Speyk en komt op bezoek om te kijken hoe de leefgemeenschap ervoor staat. Ook de buren zijn geïnteresseerd. Toch loopt niet alles, zoals men van tevoren had gedacht en dat leidt tot hilarische situaties met de nodige humor. Het blijspel is een al met al een portie uitdagend toneel met moderne thema ’s en een gezonde hoeveelheid humor. Genoeg ingrediënten om de toneelliefhebbers uit Donkerbroek en omgeving wederom een genoeglijke avond te bezorgen.

Kaartverkoop vanaf 2 januari 2008

De kaartverkoop start op woensdag 2 januari bij Vogelzang ’s Snuffelhoek. Op de beide vrijdagen 25 januari en 1 februari is er geen muziek en kosten de kaartjes € 6,00. Op de zaterdagen 26 januari en 2 februari is er wel muziek aanwezig en kosten de kaartjes € 7,00. Wees er snel bij, want op is op. Iedere avond kan Spilersnocht 180 gasten ontvangen. En als het net zo snel met de kaartverkoop gaat als vorig jaar …

Tot ziens op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari en op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari. Alle avonden beginnen om 20.00 uur in het Witte Huis te Donkerbroek.

Geplaatst op: 31 December 2007

terug