Nieuws - Nieuwjaarsstunt OP "De Nachtdravers"

Dependance Club de Huifkar in DonkerbroekOudejaarsploeg "De Nachtdravers" maakt zich zorgen over de neergang van de middenstand in Donkerbroek. Ook lege panden zijn bepaald niet een aantrekkelijk beeld in de dorpskern. En nu in november Vogelzang ook nog heeft bekend gemaakt op termijn zijn "Snuffelhoek" van de hand te willen doen, heeft de Oudejaarsploeg "ingegrepen".

Sexclub in Donkerbroek

Men "leende" van de Sexclub "Club de Huifkar" bij Oldeberkoop het bord en er werd in het voormalige pand van garage De Vries een stukje vrijgemaakt voor een "mini red-light district". Een "trekker", die veel toeristen naar Donkerbroek zal brengen. Dat Donkerbroek zich in de toekomst meer zou kunnen focussen op het toerisme is waar, maar of het dorp zit te wachten op sextoeristen is onwaarschijnlijk. Overigens betreft het wel een A-lokatie naast de supermarkt, waardoor er wel een winkelcentrum onstaat voor "basisbehoeften" in de dorpskern. De spandoek in het pand verraadt de bedoeling van de Oudejaarsploeg: "Middenstand Donkerbroek verslieten, dan krijg je tieten". De dame van lichte zeden staat daarbij uitdagend voor het raam, slechts gehuld in een sjaal van De Nachtdravers.

Toekomstvisie dorpskern ontwikkelen

Een winkelcentrum met alle basisbehoeftenEigenlijk een waarschuwing aan iedereen in Donkerbroek. Nadat de afgelopen jaren de ene na de andere middenstander zijn deuren voorgoed heeft gesloten, wordt het voor de achterblijvers ook steeds moeilijker. Bovendien dreigt verpaupering van de dorpskern door leegstand. Het lijkt tijd om gezamenlijk als belanghebbende partijen (o.a. Dorpsbelang, Ondernemers en Gemeente) eens om tafel te gaan om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de dorpskern. Maar dat alleen is niet voldoende. Ook de ontwikkeling van het toerisme in en rond Donkerbroek (wandelbos, turfroute, passantenhaven) zou positief kunnen werken voor het vasthouden of zelfs uitbreiden van de middenstand.

Kopen in eigen dorp

Echter: zonder vertering geen nering. Ook de inwoners uit Donkerbroek en omgeving zullen (meer) in het dorp moeten kopen om de middenstanders bestaansrecht te bieden.

Overigens zijn er tot nu toe vooral veel kijkers en geen kopers gesignaleerd bij de Club. Zal ook dit bedrijf op termijn de deuren weer sluiten?

Geplaatst op: 31 December 2007

terug