Nieuws - Uitnodiging ledenvergadering Dorpsbelang

Woensdagavond 2 april houdt Dorpsbelang Donkerbroek haar jaarlijkse ledenvergadering in Pro Rege. Ook dit jaar is de politiek weer aanwezig. Naast raadsleden zijn nu ook leden van het college uitgenodigd om antwoorden te geven op (uw) brandende vragen.

Het programma

De agenda en het jaarverslag 2007-2008, ook al afgedrukt in de Dorpskrant kunt u ook nalezen elders op deze website. Na de vragenronde aan de politici en het officiële deel zal de feestcommissie nog iets vertellen over het naderende Dorpsfeest. Aan het eind van de avond maken we kennis met de activiteiten van de Vogelwacht Donkerbroek.

Ter informatie:

Agenda ledenvergadering

Jaarverslag Dorpsbelang 2007-2008 in word of pdf

Geplaatst op: 26 Maart 2008

terug