Nieuws - Veel bezoekers Fototentoonstelling

Discussie bij oud DonkerbroekumersZe kunnen dik tevreden zijn, de mannen achter de Fototentoonstelling in Pro Rege. “Ik heb in de afgelopen jaren meerdere exposities opgezet, maar zoveel bezoekers als deze keer, zoveel zijn er nog nooit geweest”, aldus de grote kracht achter het gebeuren, een glunderende Roel Veldkamp. De ‘turflijst’ laat zien dat vooral op vrijdag en zaterdag velen kwamen. Turven was soms nauwelijks meer mogelijk vanwege de toeloop. Roel Veldkamp schat het aantal bezoekers op rond de 300.

Bezoekers van veraf

Zelfs van buiten onze provincie was men gekomen om de honderden foto´s , een beeld gevend van het Donkerbroek 1900 – 1970, te bekijken. “We zagen bejaarde oud-Donkerbroekemers heftig met elkaar discussiëren naar aanleiding van foto´s”, aldus Folkert Donker. Buitengewoon ingenomen is Roel met de 20 à 25 ingeleverde formulieren met correcties en aanvullingen op de teksten bij de foto´s. Ook moet hij aan de slag met het gereedmaken en verzenden van nabestellingen. Voor hem blijft er nog wel even wat te doen voordat hij kan overgaan tot de orde van de dag.

Expositie hobbyfotografen

Voor het eerst werden ook foto’s van hobbyfotografen uit Donkerbroek geëxposeerd. Eerder noemden wij al hun namen. Hun werk voegde een dimensie toe aan de expositie. Anne J. van der Helm, beheerder van het Documentatiecentrum Donkerbroek was ingenomen met de interesse voor zijn kleine tentoonstelling met foto’s en teksten over de geschiedenis van het bakkerswezen in Donkerbroek. “Ik ontmoette (klein)kinderen van bakkers die mij nog waardevolle informatie konden verstrekken”, aldus Van der Helm. Al met al, het ‘verantwoordelijke’ trio kan terugkijken op een succesvolle bijdrage aan het Dorpsfeest van Donkerbroek.

Voor een impressie: zie het fotoboek

Geplaatst op: 15 September 2008

terug