Nieuws - Inspraakavond N381: een herhaling van zetten

Inspraakavond N381Dat de besluitvorming dichterbij komt over de N381 was gisteravond goed merkbaar bij de inspraakavond in het Witte Huis. Ondanks dat het bestaande tracé met 80 km is vastgesteld als het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA), hielden de meeste van de 13 sprekers een pleidooi voor het behoud van het buitengebied waar een eventuele W1-variant is gepland. Een andere actiegroep had de dag ervoor huis aan huis nog een pamflet verspreid met een pleidooi juist vóór de W1-variant. Het houdt iedereen dus behoorlijk bezig.

Moeilijke keuze

De bijeenkomst werd goed bezocht. Ook de spandoeken en protestborden waren weer te zien. Toch was de sfeer anders dan een jaar geleden. Men heeft meer respect voor elkaars standpunt gekregen en er is het besef dat er een beslissing moet komen, en dat er dan winnaars en verliezers zullen zijn. "De keuze zal", zo besloot gedeputeerde Adema de bijeenkomst, "heel moeilijk worden". Diverse sprekers wensten de politiek veel wijsheid toe. "Die wijsheid hebben we wel nodig", aldus de gedeputeerde. Het lijkt erop dat de politiek zal moeten kiezen tussen het landschap en de cultuurhistorie, waarbij de toekomstvastheid (de mogelijkheid voor 2x2 baans) en kosten uiteraard ook een grote rol zullen gaan spelen.

Structuurvisie

Hoewel er behoorlijk wat gemeenteraadsleden uit Ooststellingwerf in de zaal werden getraceerd, hult de Gemeente Ooststellingwerf zich voorlopig in stilzwijgen. In de voorlopige structuurvisie voor Donkerbroek is een belangrijke plaats weggelegd voor de recreatie en een upgrading van de Turfroute. Over de N381 zegt de visie: "de aanpassing van de N381 biedt kansen voor het hervinden van de historische identiteit van het dorp". Voor de bedrijven op de industrieterreinen van Oosterwolde zou bovendien een vierbaansoplossing meer dan welkom zijn. Ook de vertegenwoordiger van de ANWB pleit voor een vierbaansweg in verband met de veiligheid. Voortekenen voor een tracékeuze?

Stuur uw zienswijze in!

Maar voorlopig zijn u en ik nog aan bod. Iedereen kan zijn zienswijze tot 16 februari 2009 nog indienen bij de Provinciale Staten van Fryslân. Het advies is: maak daar dan ook gebruik van. Het gaat om de toekomst van Donkerbroek en een veilig wegennet!

Mw Coby d'Hont pleit voor de W1-variant Ludieke actie van dhr. J. van Dalen: pleidooi tegen W1-variant Gedeputeerde Adema: het wordt een moeilijke keuze

Inzage en reacties

De Projectnota/ MER N381 Donkerbroek – Oosterwolde ligt vanaf 5 januari 2009 tot 16 februari 2009 op werkdagen en gedurende openingstijden, ter inzage:

  • in het gemeentehuis van Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde;
  • in de openbare bibliotheek, Quadoelenweg 29/B te Oosterwolde;
  • in het provinciehuis van Fryslân, Snekertrekweg 1 te Leeuwarden;
  • in het Infocentrum N381, Vaart Westzijde 14 te Donkerbroek.

Ook kunt u de Projectnota/ MER N381 Donkerbroek – Oosterwolde downloaden op de website: www.n381.nl (zie beneden). Tot uiterlijk maandag 16 februari 2009 kunt u inspreken op deze Projectnota/ MER door schriftelijk uw zienswijze(n) te adresseren aan:

Provinciale Staten van Fryslân
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN
Onder vermelding van: Projectnota/ MER N381 Donkerbroek – Oosterwolde

U kunt hierbij het verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Belangrijk om te lezen:

Projectnota MER N381 Donkerbroek - Oosterwolde

Reactienota op startnotitie MER N381 Donkerbroek - Oosterwolde

Voltooide deel analyse- en ontwerpfase structuurvisie Ooststellingwerf

Geplaatst op: 22 Januari 2009

terug