Nieuws - Komende zomer Iepenloft Ontwijk

Werkgroep “Iepenloft Ontwijk” is sinds februari 2008 bezig met de voorbereidingen van een openluchtspel op
landgoed Ontwijk. De audities hebben inmiddels plaatsgevonden op donderdag 29 januari j.l. Een grote groep
leden, donateurs, jeugdspelers en andere betrokkenen bij Toanielselskip Spilersnocht kon door de werkgroep
Iepenloft Ontwijk in het dorpshuis worden verwelkomd.

U heeft in de dorpskrant Op 'e Hichte al kunnen lezen dat de roman “Nacht fan de stroffelstiennen” van Henk de
Haan uit Jubbega in september door een enthousiaste toneelgroep zal worden opgevoerd bij de kleine vijver op
het landgoed Ontwijk. Een prachtige locatie ( zie de foto ). Ytsje Hettinga, een bekende Friese schrijfster en
toneelfanaat heeft een prachtige bewerking gemaakt tot openluchtspel, wat niet makkelijk is geweest. Ze heeft
heel wat studie moeten verrichten om te komen tot het verhaal, dat er na zeven proefversies uit is gekomen. De
geplande data zijn 9 (try-out),10, 11 en 12 september 2009. Er zal een tribune met 400 plaatsen verrijzen met een
mooi natuur decor in landgoed Ontwijk.

Om de organisatie van dit evenement perfect te laten verlopen richt de werkgroep zich opnieuw tot alle bewoners
van Donkerbroek en omgeving. Zonder de hulp van vrijwilligers zal dit bijzondere project niet kunnen plaatsvinden.
Er hebben zich al een aantal potentiële vrijwilligers gemeld. Voor diverse onderdelen van de Iepenloft productie
heeft de werkgroep hulp van vrijwilligers nodig.

Waar kunt u dan aan denken ?

  • In de weken voor de voorstelling zal er dag en nacht bewaking op het terrein nodig zijn. Wie wil met zijn tent, caravan o.i.d. overnachten in Ontwijk ? Bezit van een wakende hond zou handig zijn.
  • Hulp bij de wegafzetting en de wegafzetting controleren
  • Hulp bij de kaartverkoop en uitdelen van programma ‘s / flyers
  • Verspreiding pr materiaal
  • Decorbouw; opbouw tribunes
  • Hulp achter de schermen tijdens de voorstelling
  • Hand en spandiensten o.a. ophangen verlichting, opbouw tenten, stroomvoorzieningen aanbrengen

Eerste repetities in februari

Regisseur Tineke Nicolai zal met de acteurs begin februari een start maken met het repetitieproces. In mei zal de
repetitielocatie zich verplaatsen naar landgoed Ontwijk.

Mocht u belangstelling hebben of nadere informatie willen hebben, dan kunt u zich richten tot één van de leden
van de werkgroep

Rene Dam, 491830/ 06-28641688
Anneke Donker, 491950/ 06-25327307
Inge Poortvliet, 491806/ 06-44866420
Symen Timmermans, 491280/ 06-48137953
Jelle Terwal, 491969/ 06-20687865
Gerrit Veldkamp, 491760

Geplaatst op: 01 Februari 2009

terug