Nieuws - Afslag nieuwe N381 bij Leidijk tegen sluipverkeer?

Het alternatief van de gezamenlijke dorpsbelangen Bakkeveen, Haulerwijk en HauleDe gezamenlijke dorpsbelangen van Bakkeveen, Haulerwijk en Haule maken zich sterk voor een op- en afrit ter hoogte van de Leidijk in plaats van bij Weinterp. In hun visie worden daardoor de verkeersstromen van en naar de N381 vanaf het hele oostelijke gebied (Assen) beter gekanaliseerd. In het plan wordt het verkeer vanaf de Leidijk, via een rondweg ten westen en noorden van Waskemeer richting Mandefjild en Verlengde Scheidingsweg geleid naar Haulerwijk, vanwaar het verder alle richtingen uit kan.

Minder sluipverkeer Donkerbroek en Haule

Daarbij laat het verkeer alle dorpskernen (Wijnjewoude, Klein Groningen, Bakkeveen, Waskemeer en Haulerwijk) links liggen, terwijl die toch optimaal bereikbaar blijven. Bovendien profiteren met name ook Donkerbroek en Haule, want het (sluip)verkeer richting Assen zal kiezen voor de afslag Leidijk. Een extra voordeel lijkt dat het industrieterrein in Haulerwijk dan een goede ontsluiting krijgt richting Drachten. Plaatselijk belang Waskemeer vreest meer drukte en is vooralsnog tegen. Zij pleiten voor een betere rechtstreekse verbindingsweg tussen Oosterwolde en Assen. Dorpsbelang Donkerbroek zal het voorstel op de eerstvolgende vergadering behandelen.

Geef uw mening

Het sluipverkeer door Donkerbroek en Haule richting Assen is al jaren een probleem. Vrachtverkeer zou eigenlijk via de N381 over Beilen naar Assen (A28) moeten rijden, maar velen kiezen voor de sluiproute binnendoor. Wellicht dat met deze oplossing het zware vrachtverkeer uit Donkerbroek wegblijft. Het is in ieder geval iets waarover u uw mening zou kunnen geven als u uw zienswijze voor 16 februari a.s. instuurt.

Interactieve kaart N381 beschikbaar

Inmiddels is er een nieuwe interactieve kaart beschikbaar op de website www.n381.nl, waar alle aanpassingen in de loop van de komende maanden zichtbaar worden, zodat u volledig op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van de N381.

Plan gezamenlijke dorpsbelangen Bakkeveen, Haulerwijk en Haule

Reactie dorpsbelang Waskemeer

Naar de interactieve kaart N381

Geplaatst op: 02 Februari 2009

terug