Nieuws - 700 koorleden gevraagd

Feestkoor in het kader van 700 jaar StellingwervenInitiatiefnemer Bert van der Beek wil in het kader van 700 jaar Stellingwerven op 12 juli a.s. in Appelscha een feestkoor formeren. Alle inwoners van de dorpen in de Stellingwerven die mee willen zingen kunnen zich aanmelden via de web-site van www.feestkoor.nl met vermelding 700 jaar Stellingwarf. Dan wordt het speciale tekstboek per e-mail toegestuurd, noten lezen is niet nodig, er wordt gezongen met orkestbanden, net als artiesten dat doen. Er moet wel een paar keer geoefend worden. Het zou toch mooi zijn als uit alle dorpen groepen mensen meedoen om allemaal samen te zingen.

Bergfeest

Op 14 juli 1859 werd in Appelscha voor het eerst het “Bergfeest” gehouden, waarbij ook een groot koor werd gevormd. Toen kwamen mensen uit Groningen, Friesland en Drenthe naar de feesten. Nu zal er een “Bergfeest” zijn op zaterdag 11 juli. Het zingen volgt een dag later op zondag 12 juli 2009.

De eerste keer dat er geoefend wordt, zal zijn op zaterdag-middag 28 februari 2009 in Appelscha. Toegang op vertoon van het tekstboek en betaling van EUR 2,-- entree. Het feestkoor kent geen lidmaatschap, maar is een projectkoor. De mensen die al sinds 2007 met het feestkoor meedoen zullen helpen op de oefendagen en bij het optreden in juli.

Geplaatst op: 12 Februari 2009

terug